Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Inne >> Adwokat a notariusz – podobieństwa oraz różnice między prawnikami

Adwokat a notariusz – podobieństwa oraz różnice między prawnikami

Adwokat a notariusz – podobieństwa oraz różnice między prawnikami
18:14 23/11/2017

Adwokat oraz notariusz to prawnicy, do których zwracamy się najczęściej. Jednak zarówno jeden, jak też drugi, choć świadczą pomoc prawną, to zajmują się zupełnie czym innym. Poznajmy zakresy ich obowiązków.

Jedność oraz różnorodność

To, że ktoś jest z wykształcenia prawnikiem, nie oznacza, że ma obowiązek znać się na każdej dziedzinie prawa. Wystarczy przyrównać prawników chociażby do lekarzy. Choć kardiolog, neurolog i endokrynolog są lekarzami, to każdy z nich ma swoją dziedzinę, w której się specjalizuje. Wszyscy oni znają się na leczeniu, ale pierwszy specjalizuje się w leczeniu serca i układu krążenia, drugi zna się na mózgu i układzie nerwowym, a trzeci - na gruczołach i układzie hormonalnym. Podobnie sprawa wygląda z prawnikami. Dlatego mamy szerokie spektrum zawodów prawniczych, począwszy od adwokatów i notariuszy, przez prokuratorów, aż do mediatorów i sędziów. Prawnikiem określa się osobę po studiach prawniczych, zajmującą się w teorii lub/oraz w praktyce prawem. Przykładowo, adwokat świadczy pomoc prawną, a notariusz sporządza dokumenty prawne. Prokuratorzy z kolei wnoszą i podtrzymują akty oskarżenia związane z łamaniem prawa. Są też mediatorzy prowadzący mediacje między jedną a drugą stroną oraz sędziowie orzekający wyroki w konkretnych sprawach. Wszyscy prawnicy, niezależnie od swojej specjalności, strzegą prawa i zwalczają bezprawie. Co ważne, wszystkie wymienione powyżej zawody są zawodami zaufania publicznego, a więc działającymi w obronie obywateli przy jednoczesnej ochronie państwa.

 

Adwokat jako prawnik od obrony

Adwokatów postrzega się jako prawników od obrony. Faktycznie, spotyka się ich w sądach, trybunałach i urzędach jako tak zwanych obrońców w różnego rodzaju sprawach, ale to nie ich jedyne zajęcie. Adwokaci to prawnicy świadczący pomoc prawną. Do zadań profesji adwokackiej należą przede wszystkim: udzielanie porad prawnych, występowanie przed sądami, trybunałami i urzędami w charakterze obrony oraz opracowywanie projektów aktów prawnych.

 

Notariusz jako prawnik od testamentów

Notariuszy postrzega się jako prawników od testamentów. Rzeczywiście, zajmują się oni ich sporządzaniem i dążeniem do ich uprawomocniania, ale to tylko jedna z czynności. Notariusze to prawnicy sporządzający dokumenty prawne. Do zadań profesji notarialnej należą przede wszystkim: sporządzanie aktów notarialnych, wypisów, odpisów i wszelkich dokumentów o charakterze prawnym, sporządzanie testamentów i aktów dziedziczenia, sporządzanie i doręczanie poświadczeń, a także przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, czeków, papierów wartościowych i dokumentów.

Źródło: http://notariusz-derkowska.pl.

zawody prawnicze notariusz adwokat