Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Adwokat: czym się różni od radcy prawnego?

Adwokat: czym się różni od radcy prawnego?

Adwokat: czym się różni od radcy prawnego?
14:40 24/03/2017

Codziennie, oglądając wiadomości, seriale, filmy czy programy rozrywkowe, widzimy osoby, które prowadzą zmagania na wokandzie. Jednak sala sądowa jest dla większości z nas czymś bardzo odległym, miejscem, w którym nigdy nie byliśmy i nie chcielibyśmy się znaleźć – zwłaszcza w roli oskarżonego.

Mawia się jednak, że życie pisze różne scenariusze, więc może okazać się, że niczego niespodziewająca się osoba zmuszona będzie dochodzić swoich praw lub też udowadniać swoją niewinność na sali sądowej.

We wszystkie poważniejsze procesy zaangażowani są adwokaci lub radcy prawni. Osoby niewtajemniczone w arkana wiedzy sądowniczej mogą mieć problem z rozróżnieniem kompetencji i zakresu usług świadczonych przez reprezentantów obu tych zawodów. Dlatego warto zawczasu dowiedzieć się, czy wystarczy nam pomoc radcy prawnego, czy może jednak zwrócić się do adwokata – dzięki takiej wiedzy możemy zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

 

Kim jest radca prawny?

Zasady wykonywania tego zawodu zostały ściśle określone w ustawie z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. W myśl definicji zawartej w dokumencie radca prawny to osoba, która ma świadczyć swoim klientom pomoc prawną. Radca nie może jednak występować na wokandzie jako obrońca w sprawach karnych bądź karnoskarbowych. Do niedawna nie mogli oni też występować w sprawach rodzinnych.

Pomoc prawna w tym konkretnym przypadku definiowana jest jako udzielanie porad, sporządzanie opinii, opracowywanie projektów aktów prawnych, a także reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami.

 

Adwokat – specyfika zawodu

Regulacje prawne dotyczące tego zawodu zawiera ustawa o adwokaturze. Zgodnie z nią funkcjonuje samorząd adwokacki, przeprowadzane są egzaminy na aplikacje, w jej ramach adwokaci muszą też prowadzić działalność gospodarczą.

Dokument określa usługi świadczone przez adwokata jako pomoc prawną polegającą na:

  • występowaniu przed sądami
  • występowaniu przed urzędami
  • opracowywaniu aktów prawnych
  • sporządzaniu opinii prawnych
  • udzielaniu porad prawnych

Jeśli szukasz adwokata, wejdź tutaj.

 

Różnice okiem przeciętnego człowieka

Najprościej rzecz ujmując, adwokat to radca prawny, który dodatkowo może reprezentować swojego klienta w sprawach karnych i karnoskarbowych. Z punktu widzenia klienta indywidualnego jest to jedyna różnica między tymi dwiema profesjami.

Wspomniane różnice większe znaczenie mają dla firm lub przedsiębiorstw, które będą potrzebować pomocy prawnej stale lub cyklicznie. Dlaczego? Ponieważ radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy, podczas gdy adwokat może wykonywać swój zawód jedynie na podstawie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik w większej spółce. Główna różnica, z punktu widzenia klienta, polega na tym, że radcę prawnego możemy zatrudnić na umowę o pracę, natomiast z adwokatem możemy zawrzeć jedynie umowę cywilnoprawną.

adwokat a radca prawny prawnik a radca