Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Alimenty dla żony? W jakiej sytuacji kobiecie należą się alimenty po rozwodzie?

Alimenty dla żony? W jakiej sytuacji kobiecie należą się alimenty po rozwodzie?

Alimenty dla żony? W jakiej sytuacji kobiecie należą się alimenty po rozwodzie?
09:27 02/03/2017

Na mocy wyroku Sądu alimenty mogą zostać przyznane nie tylko dziecku, ale również byłemu małżonkowi. Okazuje się, że w większości przypadków to mężczyzna zobowiązany jest płacić kobiecie określone świadczenie. W jakich sytuacjach żona może otrzymać alimenty od byłego męża?

Chęć ubiegania się o alimenty od byłego męża powinna być zgłoszona w trakcie rozprawy rozwodowej lub na piśmie, które następnie sąd zobowiązany jest dostarczyć drugiemu małżonkowi. Pisemny wniosek może zostać złożony nie tylko w trakcie trwania postępowania, ale też podczas separacji, a nawet po rozwodzie. Tego rodzaju informacji zawsze powinien udzielić klientowi wynajęty adwokat, który zobowiązany jest wtajemniczyć go we wszystkie procedury postępowania i zaproponować mu najkorzystniejsze rozwiązanie. W taki oto sposób – przejrzysty i sprzyjający klientowi – prowadzi się współpracę w Kancelarii Adwokackiej kb-adwokaci.pl.

 

Po czyjej stronie leży wina?

To, czy kobieta otrzyma alimenty od swojego byłego męża, zależy w dużej mierze od tego, kto jest winny rozpadowi małżeństwa. Jeżeli wina leży po obu stronach lub wyrok rozwodowy zapadł bez orzekania o winie, żona może otrzymać świadczenie. W momencie, kiedy to ona jest winna, alimenty jej nie przysługują. Prawo to dotyczy obojga małżonków.

Kobieta w celu otrzymania świadczenia musi udowodnić, że znajduje się w niedostatku. Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku przyznania przez sąd alimentów i nieuznania płacącej osoby za winną rozpadu małżeństwa, obowiązek płatności wygasa po pięciu latach, który to okres może jednak zostać przez sąd przedłużony.

W sprawach o alimenty sąd jest zobowiązany wziąć pod uwagę dochody byłego męża. Na ich podstawie określa on kwotę, którą będzie on płacił na rzecz swojej byłej żony.

 

Zmiana alimentów

Podczas konsultacji z adwokatem z Kancelarii Adwokackiej  kb-adwokaci.pl zostaniesz również poinformowany o możliwych zmianach w płaceniu alimentów, które mogą zajść po orzeczeniu wyroku. Zmiany takie mogą być następstwem różnych ewentualności, uzasadniających obniżenie lub podwyższenie alimentów. Wartość pieniężna świadczenia może ulec zmianie w sytuacji, kiedy osoba zobowiązana do jego wypłacania straci na przykład pracę albo na skutek różnych okoliczności będzie zarabiała mniej niż dotychczas.

żona alimenty prawo