Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo karne >> Co grozi za obrażanie w Internecie?

Co grozi za obrażanie w Internecie?

Co grozi za obrażanie w Internecie?
08:38 02/06/2015

Internet tylko teoretycznie zapewnia swoim użytkownikom anonimowość. Wiele osób nadużywa swobody wypowiedzi, rozpowszechniając komentarze mające charakter oszczerstwa czy obrazy. Nie są oni bezkarni.

Na forach internetowych czy w komentarzach pod publikowanymi artykułami często można znaleźć wypowiedzi osób, które tę formę komunikacji postanowiły potraktować jako sposób na uzewnętrznienie swych frustracji. Oczywiście nie każda negatywna opinia może skończyć się procesem sądowym, jednak jeśli ma ona charakter szkalujący, odbiega od prawdy lub jest formą grożenia czy obrażania, poszkodowany może podjąć odpowiednie kroki.

Kodeks karny opisuje dwa przestępstwa związane z naruszeniem dóbr osobistych. Pierwszym jest pomówienie, przewidziane w art. 212 Kk, zgodnie z którym kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Zamieszczane przez internautów wpisy np. o łapówkarstwie danego lekarza czy podawanie niezgodnych z prawdą informacji o byłym pracodawcy noszą właśnie znamiona pomówienia. W świetle aktualnego orzecznictwa sądowego Internet traktowany jest jako środek masowej komunikacji, więc odpowiedzialność karna będzie surowsza, włącznie z karą pozbawienia wolności do roku.

Drugim przestępstwem jest zniewaga, przewidziana w art. 216 §2 Kk, zgodnie z którym kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Znieważyć można poprzez epitet, ubliżenie komuś. O tym, co zostanie uznane za zniewagę decyduje przede wszystkim kontekst kulturowy, który rozpatrywany jest przez biegłych.

Pomimo tego, że podobne wpisy niezwykle rzadko opatrzone są danymi personalnymi autora, nic nie stoi na przeszkodzie by do nich dotrzeć. Indywidualny numer IP rejestrowany jest na serwerach przy każdej takiej aktywności. Jeśli administrator portalu odmówi podania tego numeru, pokrzywdzony ma prawo zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może wydać decyzję nakazującą ujawnienie danych. Po uzyskaniu numeru IP poszkodowany występuje z wnioskiem o ustalenie personaliów do prokuratury lub policji. Po ich uzyskaniu może wnieść prywatny akt oskarżenia, chyba że treści kwalifikują się do ścigania z urzędu zgodnie z odpowiednimi artykułami Kodeksu karnego.

 

obrażanie w internecie prawo a internet prawo karne