Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo karne >> Co grozi złodziejowi, gdy go złapią? Egzekucje prawne za czyn kradzieży

Co grozi złodziejowi, gdy go złapią? Egzekucje prawne za czyn kradzieży

Co grozi złodziejowi, gdy go złapią? Egzekucje prawne za czyn kradzieży
11:04 29/01/2018

Złodziej ryzykuje. Jeśli nikt go nie złapie na kradzieży, to skorzysta – o ile rzecz jasna nie zaczną dręczyć go wyrzuty sumienia. Ale jeśli go złapią, to pożałuje – tym mocniej, im poważniejsza okaże się jego grabież. Poznajmy egzekucje prawne za czyn kradzieży.

Kradzież

Kradzież to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Przy zwykłej kradzieży nie dokonuje się ani włamania, ani rozboju. Za kradzież grozi kara grzywny, aresztu lub pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

 

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Łamie się przy tym zabezpieczenia chroniące tę rzecz. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od jednego roku do dziesięciu lat.

 

Przywłaszczenie

Przywłaszczenie to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Rzecz zdobywa się legalnie, aczkolwiek nielegalnie się ją zatrzymuje, za przykład może posłużyć chociażby znalezienie. Za przywłaszczenie grozi kara grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

 

Kradzież rozbójnicza

Kradzież rozbójnicza to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Używa się przy tym przemocy lub grozi się użyciem przemocy w stosunku do prawowitego właściciela rzeczy. Za kradzież rozbójniczą grozi kara od jednego roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

 

Jeszcze wykroczenie czy już przestępstwo?

W zależności od wagi kradzieży prawo traktuje je jako wykroczenie lub jako przestępstwo. Na domiar tego wylicza się różne rodzaje kradzieży: kradzież, kradzież z włamaniem, przywłaszczenie i kradzież rozbójniczą. Przy kradzieży uznanej za wykroczenie grozi mniejsza odsiadka, a przeważnie grzywna, lecz przy kradzieży uznanej za przestępstwo zawsze grozi krótsza lub dłuższa odsiadka. Warto też nadmienić, iż złodziej, który ukradł coś, co ma wartość pieniężną mniejszą niż 250 złotych, odpowiada za wykroczenie, a gdy ukradł coś droższego, odpowiada za przestępstwo.

 

Przestępstwa skarbowe jako najpopularniejsze formy kradzieży

Najpopularniejsze formy kradzieży to oszukiwanie interesów publicznych przez prywatne jednostki lub społeczności. Tego rodzaju kradzież nazywa się przestępstwem skarbowym. Jako przestępstwo skarbowe pojmuje się czyn, którego konsekwencją okazuje się narażenie należności publicznoprawnej przez jej uszczuplenie. Jeżeli suma uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, to dochodzi do wykroczenia, za które grozi grzywna w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wartości najniżej płacy krajowej. Jeśli suma uszczuplenia przekracza pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, to dochodzi do przestępstwa, za które grozi grzywna w wysokości między jedną trzydziestą wartości najniższej płacy krajowej do jej czterechsetkrotności, a w skrajnych przypadkach kara ograniczenia wolności. Zdarza się, że do tego rodzaju czynów doprowadza się celowo, ale czasem są one po prostu rezultatem niewiedzy bądź zaniedbań. Dlatego każdy, kto nie zna się na finansach a na przykład prowadzi firmę, powinien korzystać z pomocy wykwalifikowanych, doświadczonych księgowych i prawników.

Źródło: Kancelaria Adwokacka Ańczewska i Puńko

kradzież z włamaniem prawo karne kradzież