Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Podatki >> Co jeśli nie zapłacisz PIT-u?

Co jeśli nie zapłacisz PIT-u?

Co jeśli nie zapłacisz PIT-u?
17:07 09/07/2019

Roczna deklaracja PIT obowiązuje każdego podatnika będącego osobą fizyczną. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co będzie, jeśli jej nie złożysz?

PIT płacą nie tylko szarzy pracownicy, ale również właściciele firm, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu. Podatek ten ma charakter progresywny – jego wysokość uwarunkowana jest wielkością zarobków (lub przychodów). Im większe zarobki, tym większy PIT. Od opodatkowania zwolnione są tylko te osoby, które w ciągu roku pracowały na podstawie jednej lub kilku umów-zleceń, z których żadna nie opiewała na więcej niż 200 zł.

 

Co jeśli nie zapłacisz PIT-u?

W przypadku niespłacenia wymaganej kwoty w terminie powiększa się ona o dodatkowe odsetki za zwłokę, które z biegiem czasu wciąż rosną. Warto zaznaczyć, że w naszym kraju uchylanie się od obowiązków podatkowych jest wykroczeniem, w pewnych okolicznościach może być nawet postrzegane jako przestępstwo. A zarówno jedno, jak i drugie pociąga za sobą kary.

 

Jak duże będą odsetki?

W roku 2019 wysokość odsetek równa się 10%. Przy czym należy z naciskiem podkreślić, że nie można ich włączyć w poczet kosztów uzyskania przychodów. Odsetki naliczane są już od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu zapłaty. Tak więc uchylanie się od płacenia PIT-u nie popłaca – zaległość może horrendalnie wzrosnąć.

 

Uporczywa zwłoka – co to takiego?

W przypadkach stałego uchylania się od obowiązków podatkowych grozi nawet kara grzywny. Nakłada się ją na podatników, którzy zawinili uporczywą zwłoką, jak określa się takie zachowanie w nomenklaturze prawnej, w spłacie zaległych należności. Jeśli będziesz ignorował przychodzące z urzędu skarbowego wezwania do zapłaty, grzywna może wzrosnąć nawet do 720 stawek dziennych. Stawkę dzienną oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to kwota 1317 zł). Najmniejsza wartość stawki dziennej to 1/30 najniższego wynagrodzenia (ok. 40 zł), największa zaś równa jest 400 krotności 1/30 minimalnego wynagrodzenia – daje to sumę ok. 1600 zł. Grzywna może więc wzrosnąć nawet do 30 tys. zł!

 

W uzasadnionych przypadkach urząd skarbowy może przymusowo ściągnąć zaległości od niepłacącego podatnika. Na różne sposoby: poprzez zajęcie wynagrodzenia, ruchomości, blokadę rachunków bankowych czy ustanowienie przymusowej hipoteki. Każda z tych czynności pociągnie za sobą oczywiście dodatkowe koszty, które powiększą dług.

 

kary za niezłożenie pitu pit 2019 pit