Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo pracy >> Co zrobić, gdy pracodawca nie płaci za nadgodziny?

Co zrobić, gdy pracodawca nie płaci za nadgodziny?

Co zrobić, gdy pracodawca nie płaci za nadgodziny?
16:17 29/07/2015

Zgodnie ze 151. artykułem Kodeksu Pracy za wykonywanie obowiązków zawodowych poza godzinami pracy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Co możemy zrobić, jeśli go nie otrzymamy?

Regulacje prawne

Według obowiązujących norm praca w godzinach nadliczbowych (ponad 8-godzinny bądź przedłużony dobowy wymiar czasu pracy) jest dopuszczalna w przypadku szczególnego zapotrzebowania ze strony pracodawcy, a także konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej w miejscu pracy w celu usunięcia awarii, ochrony mienia lub zdrowia. Poza standardowym wynagrodzeniem przysługuje za nią dodatek w wysokości:

  • 100 % pensji za nadgodziny wypracowane w noce, niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy
  • 50% wynagrodzenia w pozostałych przypadkach.

 

Pracodawca może również udzielić pracownikowi czasu wolnego w formie ekwiwalentu za przepracowane nadgodziny. Jeśli następuje to na wniosek pracownika, ilość godzin jest proporcjonalna do wykonanych dodatkowo. W przypadku podjęcia takiej decyzji przez pracodawcę, zobowiązany jest on do przydzielenia wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż godziny nadliczbowe.

 

Jak rozwiązać problem?

W pierwszej kolejności warto porozmawiać z pracodawcą, by ustalić termin przyznania zaległego wynagrodzenia. Jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatów, możemy złożyć pozew do rejonowego sądu pracy o wypłatę ekwiwalentu należnego za dodatkowe godziny. Warto jednak pamiętać, że można ubiegać się o to maksymalnie do 3 lat od dnia, w którym przysługiwała wypłata. Dokument powinien zawierać bieżącą datę, kwotę zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami, termin w którym pracodawca zobowiązany był wypłacić wynagrodzenie oraz podpis występującego z pozwem bądź jego pełnomocnika. W uzasadnieniu należy wykazać, że pomiędzy stronami istnieje lub istniał stosunek pracy (w tym celu posłuży umowa, a w razie jej braku – zeznania świadków).

Inną opcją jest złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy – po sprawdzeniu jej zasadności miejscowy przedstawiciel PIP może nakazać pracodawcy uregulowanie należności w terminie natychmiastowym. Nie należy zapominać, że zgodnie z 282 artykułem Kodeksu Pracy, w przypadku wykroczenia dotyczącego nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, pracodawca podlega karze grzywny w wysokości 1-30 tysięcy złotych.

prawo pracy nadgodziny