Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo karne >> Czy stalking podlega prawu karnemu?

Czy stalking podlega prawu karnemu?

Czy stalking podlega prawu karnemu?
17:13 26/02/2019

Stalking, czyli uporczywe prześladowanie, stał się po raz pierwszy przedmiotem dyskursu publicznego w latach 80-tych w USA. Ale zanim uzyskał status czynu karalnego, musiało upłynąć jeszcze sporo czasu. Dowiedz się, jak rozpoznawać stalking i co możesz zrobić, by się przed nim obronić.

Stalking w Polsce

Badaniem powszechności stalkingu w Polsce zajęło się jakiś czas temu Ministerstwo Sprawiedliwości. W świetle uzyskanych danych statystycznych zjawisko to dotyczy 10% obywateli, czyli ponad 3 milionów osób. W związku z tym przeciwdziałanie i zapobieganie stalkingowi staje się sprawą palącą.

Za stalking przyjmuje się prześladowanie, ale także w skali, która wydawałaby się mikro – dokuczanie innej osobie, liczne głuche telefony, obraźliwe i niechciane SMS-y, e-maile, śledzenie, nachodzenie w pracy. Często ofiarą stalkerów padają kobiety, a wtedy trudno udowodnić, że zachowanie prześladowcy nie jest po prostu serią niechcianych umizgów. Tym niemniej stalking można udowodnić, a przestępca jest ścigany na wniosek pokrzywdzonego, więc w razie problemów tego rodzaju należy jak najszybciej powiadomić o zaistniałej sytuacji policję.

 

Stalking w kodeksie karnym

Stalking pojawił się na kartach Kodeksu Karnego na mocy Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r., w której został określony jako „przestępstwo przeciwko wolności”. Karą za popełnienie tego przestępstwa są maksymalnie 3 lata pozbawienia wolności i z taką karą musi liczyć się każdy, kto uporczywie dręczy kogoś, naprzykrza się lub narusza ustawicznie czyjąś prywatność. Kara obejmuje także stalkerów, którzy działają przez Internet, zwłaszcza wykorzystujących media społecznościowe.

Duże znaczenie dla wymiaru kary mają skutki prześladowania. Jeżeli osoba prześladowana targnie się na swoje życie, kara może zostać zwiększona aż do 10 lat pozbawienia wolności. Poza tym sąd może nałożyć na stalkera zakaz przebywania w środowisku ofiary, kontaktowania się z nią, a nawet przebywania w jej pobliżu.

smsy nękanie prześladowanie stalking