Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo pracy >> Czym jest i co zapewnia umowa-zlecenie?

Czym jest i co zapewnia umowa-zlecenie?

Czym jest i co zapewnia umowa-zlecenie?
16:36 25/11/2016

Pracodawcy zatrudniają pracowników na podstawie takich umów jak umowa o dzieło, umowa-zlecenie oraz umowa o pracę. Każda z nich ma swoje wady i zalety - zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Czym jest i co zapewnia umowa-zlecenie?

Umowa-zlecenie jest jedną z popularnych umów cywilnoprawnych. Zawierana jest pomiędzy pracodawcą, który w umowie określony zostaje jako zleceniodawca, a pracownikiem, czyli zleceniobiorcą. Umowa ta nie podlega Kodeksowi pracy, dlatego też korzyści płynące dla pracownika z jego zapisów nie mogą stać się udziałem zleceniobiorcy, niemniej jednak obecnie, po wprowadzonych zmianach, daje ona dodatkowe korzyści.

 

Główne cechy umowy-zlecenia:

  • zlecenie nie musi być wykonane w określonym czasie i miejscu przez pracodawcę
  • zlecenie może być przekazane do wykonania osobie trzeciej
  • zleceniobiorca nie jest zależny od zleceniodawcy
  • wykonywanie czynności na rzecz zleceniodawcy nie musi prowadzić do wyznaczonego rezultatu, jak ma to miejsce w przypadku umów o dzieło

 

Z punktu widzenia zleceniodawcy

Dla zleceniodawców umowy-zlecenia są bardzo korzystne. Przede wszystkim pociąga ona za sobą niższe koszty, ponieważ nie ma wtedy obowiązku opłacania wszystkich składek. Umowa-zlecenie nie przewiduje ponadto urlopu dla pracownika ani nie podlega zapisom dotyczącym okresów wypowiedzenia, więc ewentualne zwolnienie pracownika jest znacznie łatwiejsze niż przy umowie o pracę.

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany sprawiły, że umowy-zlecenia stały się mniej korzystne dla pracodawców. Od początku 2017 roku obowiązuje nowa stawka minimalna za godzinę pracy i wynosi ona 13 złotych brutto. Ponadto wynagrodzenie ma być wypłacane w regularnych odstępach czasowych. Nowelizacja wprowadziła też inne zmiany, dlatego też warto skonsultować się ze specjalistami w tym zakresie, jeśli się zawarło bądź dopiero zamierza zawrzeć umowę-zlecenie.

 

Jeżeli masz dodatkowe wątpliwości i pytania dotyczące umowy-zlecenia, skonsultuj się ze specjalistami SEKA (Seka.pl). Firma ta oferuje kompleksowe usługi outsourcingowe dla firm, między innymi w zakresie doradztwa prawa pracy, usług HR, obsługi kadrowo-płacowej, ochrony środowiska, BHP i PPOŻ. Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na jej stronie: Seka.pl.

pracownik prawo pracy prawo umowa zlecenie umowa