Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Dlaczego warto sporządzić testament w kancelarii notarialnej?

Dlaczego warto sporządzić testament w kancelarii notarialnej?

Dlaczego warto sporządzić testament w kancelarii notarialnej?
14:54 28/03/2018

Testament to dokument, który określa, co spadkodawca pozostawia bliskim na wypadek swojej śmierci. Warto zadbać o to, aby był on jasny i zrozumiały.

Wyróżniamy kilka rodzajów testamentów: pisemny holograficzny, pisemny alograficzny, mówiony oraz pisemny notarialny – ten ostatni okazuje się najlepszy, bo najjaśniejszy.

 

Ostatnia wola zwana testamentem

Testament to zapis ostatniej woli. Dokument ten wskazuje na jednego spadkodawcę – osobę zostawiającą spadek, a także dowolną liczbę spadkobierców – osób przejmujących spadek.

 

Dziedziczenie ustawowe zwane zachowkiem

Gdy nie ma testamentu lub gdy pozostaje on niejasny w świetle prawa, następuje dziedziczenie ustawowe, zwane zachowkiem. Dziedziczenie ustawowe określa, komu i co przypada po danej osobie na wypadek jej śmierci. Instytucja ta wskazuje na jednego spadkodawcę – osobę zostawiającą spadek bez testamentu, a także konkretnych spadkobierców – osoby upoważnione do przejęcia spadku (współmałżonek, dzieci, wnuki).

 

Testament pisemny holograficzny

Testament pisemny holograficzny to dokument sporządzony własnoręcznie. Spisuje go spadkodawca, wskazując spadkobierców na wypadek swojej śmierci.

 

Testament pisemny alograficzny

Testament pisemny alograficzny to dokument sporządzony ręcznie. Spisuje go jeden z dwóch świadków na podstawie słów spadkodawcy określającego spadkobierców na wypadek swojej śmierci.

 

Testament mówiony

Testament mówiony to dokument sporządzony ustnie. Wypowiada go spadkodawca w obecności dwóch świadków, którzy albo spisują jego słowa określające spadkobierców na wypadek jego śmierci, albo potwierdzają ich prawdziwość przed sądem.

 

Testament notarialny

Testament notarialny to dokument sporządzony pisemnie. Spisuje go notariusz na życzenie spadkodawcy, określając spadkobierców na wypadek jego śmierci. Testament ten uznaje się za najlepszy. Dlaczego? Ponieważ sporządza go prawnik w formie aktu notarialnego, a więc dokument ten pozostaje jasny i na pewno zgodny z prawem.

Źródło: Kancelaria Notarialna z Wrocławia

testament prawo spadkowe