Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Podatki >> Faktura podatnika zwolnionego z VAT

Faktura podatnika zwolnionego z VAT

Faktura podatnika zwolnionego z VAT
02:07 02/12/2015

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła nowelizacja przepisów podatkowych. Zgodnie z tą zmianą podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT wystawiają faktury bez VAT.

Do tej pory firma wystawiała rachunki dokumentujące sprzedaż. Ten fakt nie uległ zmianie, dodatkowo przedsiębiorca może jednak wystawić fakturę. Oto elementy, które powinny znaleźć się na takim dokumencie.

Prawidłowo wystawiona faktura bez VAT

Większość przedsiębiorstw handlowych może ubiegać się o zwolnienie z podatku VAT jeśli ich roczny obrót sprzedaży nie przekroczył 150 000 złotych. W takich wypadkach konieczne będzie wystawienie faktury bez VAT. Podatnik musi wystawić taki dokument jeśli nastąpiło żądanie jej wystawienia. Żądanie musi wpłynąć nie później niż trzy miesiące od momenty dostarczenie towaru lub usługi albo otrzymania zapłaty częściowo lub w całości. Na wspomnianej fakturze powinny znajdować się następujące elementy:

- data wystawienia

- numer faktury przy zachowaniu numeracji obowiązującej dla danego przedsiębiorstwa

- imię i nazwisko lub nazwa podatnika oraz nabywcy towaru bądź usługi wraz z aktualnymi adresami obydwu stron

- nazwa lub rodzaj towaru lub usługi

- ilość sprzedanych towarów lub dokładny zakres usługi, która została wykonana

- ogólna kwota należności

- adnotacja dotycząca podstawy zwolnienia z podatku VAT

Wyjątek

Jest jeden wyjątek od omawianego Rozporządzenia Ministra Finansów. W przypadku zwolnienia z podatku VAT firm, które świadczą usługi ubezpieczeniowe lub udzielające kredytów prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać takie dane jak:

- data wystawienia faktury

- numer zgodny z numeracji prowadzonej księgowości

- imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz nabywcy jego towaru lub usługi

- nazwę przedmiotu transakcji

- kwotę należności

W tym przypadku nie ma konieczności powoływania się na konkretną podstawę prawną do zwolnienia z podatku VAT. Fakturę bez VAT można wystawić za pomocą specjalnego programu, dostępnego na stronie www.mega-tech.com.pl

program do faktur bez vat mega-tech podatek vat