Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Firmy dochodzące odszkodowania

Firmy dochodzące odszkodowania

Firmy dochodzące odszkodowania
17:05 04/11/2016

Dowiedz się, kiedy skorzystać z usług kancelarii lub firmy zajmującej się dochodzeniem odszkodowań.

Miałeś wypadek, doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub twój dobytek został zniszczony. Na szczęście posiadałeś polisę ubezpieczeniową na taką okoliczność i wszelkie szkody pokryje Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Czemu więc obecnie istnieje tyle firm lub kancelarii adwokackich specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań w imieniu poszkodowanego? Czy pomagają one nawet wówczas, gdy sprawca szkody nie był ubezpieczony? Czy można spodziewać się pomocy z ich strony przy trudnych i skomplikowanych sprawach, kończących się po wieloletnich rozprawach sądowych? Jak najbardziej, ale — jak pokazuje praktyka — warto do takich firm zgłaszać się z najmniejszą nawet sprawą. A czasami nawet wtedy, gdy sprawy nie ma…

 

Darmowe porady prawne dotyczące odszkodowania

Podobną ofertę reklamujemy na naszej stronie. Nie jest ona jednak żadną „okazją specjalną”. Każdy przypadek wymaga wstępnej analizy. Specjaliści takie analizy traktują jako początek pracy z każdą sprawą. Na jej podstawie oceniają, czy w ogóle można dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia, jaka jest szansa na wygraną, jakie są estymowane koszty prowadzenia sprawy i ile odszkodowania można uzyskać. Dlatego też, jako że analizy wstępne i tak są przeprowadzane, przedstawienie jej klientowi jest swego rodzaju savoir vivre w tej branży.
Dzięki analizie wstępnej nawet osoba niemająca doświadczenia i wiedzy prawniczej może uzyskać odpowiedź na pytanie, czy ma prawo do odszkodowania i jak sprawa może się potoczyć.
Czy w takim razie już po uzyskaniu takiej analizy jest się zobligowanym do skorzystania z usług danej firmy? Zdecydowanie nie i żadna tego rodzaju firma nie może nas do tego zmusić. Na tym etapie już śmiało można samemu zgłosić szkodę i dochodzić swoich praw.

 

Zaniżone kwoty odszkodowań

Ubezpieczyciel będzie jednak zaniżał kwotę odszkodowania, nie zawsze wynika to z jego złej woli. Likwidatorzy szkód pracujący w firmach ubezpieczeniowych potrzebują, po pierwsze, kompletu dokumentów – bez nich nie mogą przyznać odszkodowania, takie obowiązują procedury. Nawet jeśli niektóre dokumenty wydają się zbędne poszkodowanemu. Gdy już są w ich posiadaniu, na ich podstawie, posługując się odpowiednimi tabelami szkód, orzekają sumę odszkodowania. W takich tabelach jest podana suma „od do” i możemy być pewni, że zostanie podany dolny lub w najlepszym wypadku środkowy próg tej sumy.
Specjaliści dochodzący odszkodowań na podstawie swojego doświadczenia oraz wiedzy prawnej są w stanie wynegocjować dla klienta wyższą sumę odszkodowania. Dlatego też zalecamy niepodpisywanie ugody na pierwszą kwotę zaproponowaną przez likwidatora szkód.

 

Ignorantia legis non excusat - nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem

Drugim czynnikiem mogącym obniżyć wartość zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu poniesionej szkody, a nawet zgoła uniemożliwić poszkodowanemu otrzymanie tegoż zadośćuczynienia, jest niski poziom wiedzy eksperckiej likwidatorów szkód. Osoby zatrudniane na tym stanowisku wcale nie muszą być po studiach prawniczych, a nawet jeśli są, to ogół przepisów prawnych dot. ubezpieczeń i odszkodowań jest tak duży, że wielu likwidatorów szkód nie zna nawet połowy tych wszystkich regulacji. Mówimy tutaj o:

  • ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  • ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
  • ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK;
  • wybranych ustępach Kodeksu Cywilnego;
  • regulacjach unijnych;
  • dyrektywie ramowej Solvency II;
  • a także o prawie cywilnym, karnym i medycznym, z których ustępów wynika kto i w jakiej części jest sprawcą danej szkody.

W razie gdyby likwidator szkód nie miał orientacji w określonym obszarze problemowym, nie przeprowadzi przecież powierzchownego "researchu", lecz rozstrzygnie wątpliwości na korzyść swojego pracodawcy. Następnie napisze profesjonalnie brzmiącą odmowę na papierze firmowym, na którym pojawi się pieczątka i elegancki, zamaszysty podpis. Taka formalna i stanowcza odmowa może zrazić osoby, które nie mają wiedzy prawniczej czy też są nienawykłe do urzędowych pism.
W takich właśnie przypadkach warto mieć po swojej stronie profesjonalną firmę zajmującą się dochodzeniem odszkodowań, która podda dokładnej analizie daną sprawę.

Zapraszamy do kontaktu
Fundacja Pomocy Poszkodowanym Excambium

 

odszkodowania ubezpieczenia