Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo handlowe >> Formy odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

Formy odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

Formy odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży
16:56 26/02/2019

Powody, dla których kupujący i sprzedawcy decydują się na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, mogą być rozmaite. W wyniku tegoż odstąpienia sprzedawca staje się na powrót właścicielem produktu i dlatego jest zobowiązany do zwrócenia niedoszłemu nabywcy pieniędzy. Jak i kiedy można odstąpić?

Kiedy można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży?

Procedura odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży jest regulowana przez prawo konsumenckie. Aby można ją było zainicjować, konieczne jest stwierdzenie niezgodności towaru z umową. Aby kupujący mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie, musi uprzednio zażądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany wadliwego produktu. Gdy jednak sprzedawca nie wyrazi na to zgody, od zawartej umowy można odstąpić.

Rzecz cała przedstawia się inaczej w przypadku kupna nieruchomości. W tej sytuacji to raczej sprzedawca odstępuje od umowy, najczęściej mając na względzie to, że kupujący nie wywiązuje się ze spłaty zobowiązania finansowego. Aby jednak móc to zrobić, sprzedawca powinien dać kupującemu szansę i wyznaczyć kolejny termin możliwej spłaty. Dopiero po powtórzeniu się sytuacji może przedsięwziąć pierwsze kroki w kierunku odstąpienia od umowy. Takie odstąpienie pociąga za sobą działania notarialne. Dlaczego? Jeśli przedmiotem umowy jest np. nieruchomość, kupujący staje się przecież właścicielem obiektu od razu po złożeniu podpisu przez sprzedającego, a nie po spłacie należności.

 

Formy odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży w zasadzie może być zrealizowane w dowolnej formie. Nawet ustnie! Lepiej jednak, by przybrało formę pisemną – będzie to najlepszy sposób na udokumentowanie odstąpienia. Jeżeli umowa została zawarta przez internet, odstąpienie może nastąpić drogą mailową.

Oświadczenie odstąpienia od umowy nie ma konkretnego kształtu. W przypadku większych transakcji warto mieć dwóch świadków, jednak nie jest to konieczne. W umowie powinna znaleźć się wzmianka, że kupujący lub sprzedawca spełnili pierwsze warunki, czyli zażądali naprawy lub wymiany wadliwego towaru czy też wyznaczyli drugi termin spłaty.

 

 

odstąpienie od umowy jak odstąpić od umowy umowa kupna-sprzedaży sprzedaż kupno