Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Jak nie odziedziczyć długów?

Jak nie odziedziczyć długów?

Jak nie odziedziczyć długów?
08:38 02/06/2015

W spadku po bliskiej osobie możemy otrzymać nie tylko jej majątek, lecz również nieuregulowane długi. Jak się przed tym uchronić?

Prawo spadkowe

W chwili śmierci na spadkobierców zmarłego przechodzą nie tylko wszystkie jego prawa, lecz również obowiązki. Jeśli zmarły zostawił po sobie pokaźny majątek, szkoda byłoby się zrzec praw do niego. Czasem jednak takie działanie jest uzasadnione - prócz majątku, zmarły mógł po sobie zostawić również liczne i wysokie długi. Niekiedy zaś mogą pozostać tylko one.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która dziedziczy majątek, dziedziczy również zadłużenia (kredyty - na przykład za mieszanie), jakich nie zdążył przed śmiercią uregulować zmarły. Bywa, że długi przewyższają wartość spadku.

Aby się przed tym uchronić musimy albo odrzucić spadek, albo przyjąć go z tak zwanym „dobrodziejstwem inwentarza". Pod żadnym pozorem nie możemy brać na siebie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Może to skutkować szybkim upomnieniem się o spłatę zaległych należności.

Pamiętajmy, że nie tylko kredyty zaciągnięte w bankach muszą zostać uregulowane. Jeśli zmarły mieszkał w oddzielnym mieszaniu, spadkobiercy zobowiązani są również zapłacić za niego wszystkie zaległe rachunki i - o ile nie rozwiążą umów na przykład z operatorami sieci komórkowych - uiścić także opłaty za nowe miesiące.

 

Jak uniknąć spłacania cudzych długów?

Jeśli wysokość wszystkich zaległych należności przewyższa wartość spadku, możemy po prostu odmówić jego przyjęcia. Odpowiedni wniosek można złożyć w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziano się o tytule swojego powołania do dziedziczenia. Jeśli spadkobierca nie został poinformowany o śmierci danej osoby, przepisy dają mu dodatkowy czas na zastanowienie - właściwy wniosek powinien być przez niego złożony do sześciu miesięcy od dnia, w którym o owej śmierci się dowiedział. Odpowiednie oświadczenie należy złożyć u notariusza albo przed sądem.

Czym jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Oznacza ono ograniczoną odpowiedzialność za długi - tylko do wartości odziedziczonego spadku. Istnieje ryzyko, że w ten sposób nie odczujemy żadnych dodatkowych korzyści materialnych ze spadku, jednak nie będziemy musieli martwić się ewentualnymi długami - z własnego mienia nic nie stracimy. Na złożenie odpowiedniego oświadczenia również mamy sześć miesięcy. Należy je złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszania lub pobytu, bądź też u notariusza.

 

długi prawo spadkowe