Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Podatki >> Jak obliczyć podatek dochodowy?

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Jak obliczyć podatek dochodowy?
08:38 02/06/2015

Mnóstwo osób nadal ma problem z poprawnym obliczaniem podatku dochodowego. Czym w ogóle jest podatek dochodowy i jak się z nim uporać?

Czym jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy może być zdefiniowany jako obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub prawnej na rzecz państwa, przy czym jego wysokość uzależniona jest od dochodu i wykorzystanych odliczeń.

Polskie prawo wyróżnia podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych:

  • PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – czyli inaczej słynny „PIT”, od angielskich słów „Personal Income Tax”. Reguluje go ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku, która od roku 2000 była nowelizowana aż 133 razy.
  • PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – inaczej „CIT”, od angielskich słów „Corporate Income Tax”. Jest to podatek od dochodów spółek i przedsiębiorstw. W Polsce został wprowadzony po raz pierwszy już w 1989 roku, ustawą z dnia 31 stycznia. Nowa ustawę – która obowiązuje do dzisiaj – uchwalono 15 lutego 1992 roku.

 

Obliczanie podatku dochodowego

Najczęściej składanym zeznaniem podatkowym jest PIT-37. Wypełniają go osoby, które uzyskały przychody wyłącznie w Polsce, za pośrednictwem podatnika i które pochodzą ze stosunku pracy, emerytury lub renty, stypendiów, wykonywanej osobiście działalności, praw autorskich, czy innych praw majątkowych.

Aby w łatwy sposób poradzić sobie z obliczaniem podatku dochodowego, możemy skorzystać z zamieszczonych w sieci internetowej kalkulatorów. Po wpisaniu do formularza odpowiednich danych (roku podatkowego oraz uzyskanego dochodu), kalkulator wyliczy wartość należnego podatku. Istnieją również specjalne programy, służące do instalacji na komputerze, dzięki którym po wypełnieniu kilku rubryk dowiemy się, jakie dokładnie dane – tabelka po tabelce – powinniśmy wpisać w określone pola właściwego formularza.

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą lub nasze dochody pochodzą z zagranicy, musimy rozliczyć się na formularzu PIT-36.

Najmniejszego problemu przysparzają podatki dochodowe spółkom – zasadniczo, wysokość ich podatku wynosi 19%, zatem wystarczy pomnożyć wynik bilansu właśnie przez 19%, by otrzymać właściwą sumę. Oczywiście, i tu pojawiają się pewne kłopoty – głównie z ustaleniem wysokości kosztów uzyskania przychodu.

 

Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych oblicza się w następujący sposób: przychód minus koszty, równa się dochód. Od niego odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne i w ten sposób otrzymujemy podstawę opodatkowania. Zaokrąglamy kwotę, mnożymy przez 18%. Następnie odejmujemy od tego kwotę zmniejszającą podatek – 556,02 złote. Od tej kwoty odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

podatek dochodowy podatki