Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?
08:38 02/06/2015

Pożyczone komuś pieniądze dużo łatwiej odzyskać, jeśli mamy jakiś dowód na ich rzeczywiste przekazanie. Nawet bez spisanej umowy nie jesteśmy jednak skazani na wieczne oczekiwanie na spłatę długu.

Pożyczka „na słowo honoru”

Niestety, wiele osób zna to z własnego doświadczenia – pożyczamy komuś znajomemu pieniądze bez podpisywania umowy, a raczej zawierając ją jedynie w sposób słowny. Znajomy zobowiązuje się do spłaty należności w jakimś ustalonym z góry odstępie czasu. My – z dobrego serca – godzimy się udzielić mu pożyczki oraz mamy nadzieję, że rzeczywiście dotrzyma on słowa i ureguluje dług. Gdy przychodzi czas spłaty – pieniądze nie wracają. Zwrotu pożyczki nie ma też mimo kolejnych upomnień. Pożyczka „na słowo honoru” bardzo często się tak kończy.

Jeśli mamy jakiś dowód na piśmie, możemy dochodzić swoich spraw w sądzie. Wówczas mamy bowiem wyraźny dowód przekazania pieniędzy i zobowiązanie się znajomego do ich spłaty – wszystko poświadczone jego własnoręcznym podpisem. Sprawa komplikuje się, gdy umowa jest zawierana słownie – trudno wtedy o dowód. Tak naprawdę słowo jednej osoby zostałoby w sądzie przeciwstawione słowu drugiej osoby – oba byłyby tak samo ważne.

 

Umowa słowna również wiążąca

Nigdzie nie ma zapisu, który czyniłby jakieś umowy nieważnymi tylko dlatego, że zostały zawarte ustnie. Jednak artykuł 74 Kodeksu cywilnego zaznacza, że „zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności prawnej”. Zgodnie z tym artykułem dowody takie są dopuszczalne, gdy zgodzą się na to obie strony konfliktu. Jeśli zatem zgodzi się na to nasz dłużnik, możemy powołać w sądzie świadków, potwierdzających udzielenie mu przez nas pożyczki. Tylko – czy się zgodzi?

Istnieje jeszcze jeden sposób dochodzenia swych praw – dowodem w sprawie nie musi być wcale sporządzona przez obie strony umowa. Wystarczy, że przelaliśmy owemu znajomemu pieniądze na konto i dysponujemy wydrukiem operacji bankowej albo blankietem potwierdzającym wpłatę.

jak odzyskać pieniądze pożyczka prawo cywilne