Jak przebiega rozwód?

Jak przebiega rozwód?
11:18 16/10/2017

Rozwód jest szczególnie trudnym doświadczeniem. Podjecie decyzji o zakończeniu małżeństwa jest poprzedzone tygodniami, miesiącami, a nawet latami przemyśleń. Zatem warto dowiedzieć się z czym dokładnie wiążę się to postępowanie, aby w przyszłości uniknąć dodatkowego stresu.

Jak wyglądają rozprawy rozwodowe?

Każdy rozwód odbywa się w trybie procesowym, więc konieczne będzie stawienie się na sali rozpraw. Jeśli sędzia oceni, że istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa, może skierować strony do mediacji. Nie jest to jednak standardowe działanie (sprawdź kancelarię prowadzącą rozwody w Krakowie). Rozprawy rozwodowe zawsze prowadzone są w trzyosobowym składzie, do którego należą: sędzia zawodowy oraz dwóch ławników. W każdym postępowaniu sąd musi zarządzić przesłuchanie małżonków. Nazywa się to przesłuchaniem storn i przeprowadzeniem dowodu. Sąd przeprowadza także postępowanie dowodowe na podstawie materiałów zgłoszonych przez obie strony. Istnieje także możliwość dopuszczenia dowodów z urzędu, jeśli zajdzie taka konieczność. Dzieje się tak m.in. w przypadku wyjaśnienia sytuacji wychowawczej i bytowej małoletnich dzieci. Jeśli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci sąd może ograniczyć postępowanie wyłącznie do przesłuchania małżonków - pod warunkiem, że pozwany zgadza się na orzeczenie w takiej formie, w jakiej wnioskuje powód.

​ Co dzieje się po przesłuchaniu?

Po przeprowadzeniu przesłuchania - zarówno małżonków, jak i ewentualnych świadków - oraz po zbadaniu dowodów, które zgłasza strona, sąd może zamknąć rozprawę i ogłosić wyrok. W trudnych i wyjątkowo skomplikowanych sprawach nastąpić może odroczenie ogłoszenia wyroku nawet do dwóch tygodni. Możliwa jest także zmiana żądania, w trakcie prowadzenia postępowania rozwodowego. Jeśli pozew został złożony o rozwód bez orzekania o winę, można ostatecznie zawnioskować o rozwód z winy małżonka. I odwrotnie. Prawo takie może przysługiwać nawet po wydaniu orzeczenia. Podobnie możliwe jest także złożenie wniosków w trakcie sprawy, m.in. o alimenty do czasu zakończenia postępowania, zabezpieczenie powództwa. Wniosek taki powinien i jest składany ustnie do protokołu rozprawy lub pisemnie w dwóch egzemplarzach.

Rozwody, w dużych miejscowościach, takich jak np. Kraków, są na porządku dziennym. Dlatego tez artykuł powstał we współpracy z prawnikiem działającym na terenie tego właśnie miasta - www.Przebindowski.com.pl.

postępowenie sądowe rozwód