Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo pracy >> Jak rozliczać pracowników z czasu pracy?

Jak rozliczać pracowników z czasu pracy?

Jak rozliczać pracowników z czasu pracy?
02:07 18/11/2015

Kontrola i ewidencja czasu pracy to jedne z najważniejszych obowiązków pracodawcy, ujętych w Kodeksie Pracy. W jaki sposób należy się z nich wywiązać?

Uregulowaniom dotyczącym rozliczania czasu pracy poświęcony jest szósty dział kodeksu, którego przepisy określają między innymi:

- zasady obliczania wymiaru pracy w danym okresie rozliczeniowym

- czas odpoczynku dobowego i tygodniowego

- warunki pracy w godzinach nocnych i sposoby jej rekompensaty

- uregulowania dotyczące godzin nadliczbowych

- zasady rekompensowania pracy w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy.

Ustalanie czasu pracy odbywa się w ramach przyjętego u pracodawcy systemu, któremu podlega pracownik. Musi ono uwzględniać liczbę godzin i dni pracy zgodną z przepisami kodeksu, ustawowe 11 godzin odpoczynku w ciągu doby oraz 35 godzin w ciągu tygodnia, a także ograniczenia przy wykonywaniu pracy w godzinach nocnych (np. przez osoby młodociane lub kobiety w ciąży).

W prawidłowym rozliczeniu czasu pracy pomaga jego stała rejestracja, a także prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy (obowiązkowej dla każdego pracodawcy i prowadzonej indywidualnie dla każdego pracownika, z wyjątkiem osób objętych zadaniowym czasem pracy, prowadzących działania w imieniu pracodawcy lub otrzymujących ryczałt za dodatkowe godziny). Karta ewidencji powinna zawierać takie dane, jak: urlopy, dyżury, zmiany nocne, liczba godzin przepracowanych w niedziele, święta i dni wolne od pracy, zwolnienia oraz godziny nadliczbowe. Jeżeli w okresie rozliczeniowym pracownik wykonywał swoje obowiązki poza normalnym czasem pracy, konieczne jest rozliczenie w celu ustalenia rekompensaty dodatkowo przepracowanych godzin.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie funkcje spełnia program do rejestracji czasu pracy, kliknij tutaj.

Jak najłatwiej rozliczać pracowników z czasu pracy?

Ponieważ Kodeks Pracy nie uściśla formy wymaganej ewidencji, można zdecydować się na taki sposób dokumentowania, który będzie najwygodniejszy dla firmy. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest specjalne oprogramowanie, rejestrujące czas pracy (sprawdź: rejestrowanie czasu pracy - systemy Controlsys). Pracownik loguje się do systemu, który nalicza na jego indywidualnym koncie przepracowane godziny. Program umożliwia również łatwe i szybkie generowanie harmonogramów czy raportów, uwzględnia nieobecności i przepracowane nadgodziny. To rozwiązanie godne polecenia zwłaszcza średnim i większym firmom (już od kilku-kilkunastu pracowników), dla których automatyczna kontrola i ewidencja czasu pracy znacznie ułatwia rozliczanie pracowników.

controlsys rejestracja czasu pracy kontrola czasu pracy