Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo handlowe >> Jak wyegzekwować dług od kontrahenta zalegającego z płatnością?

Jak wyegzekwować dług od kontrahenta zalegającego z płatnością?

Jak wyegzekwować dług od kontrahenta zalegającego z płatnością?
17:24 22/12/2016

Prowadząc własną działalność gospodarczą, możesz zetknąć się z kontrahentem, który nie wywiąże się ze swojej części umowy. Nieotrzymanie wynagrodzenia za wykonaną pracę frustruje i zniechęca. Są jednak skuteczne sposoby na to, aby poradzić sobie z tym problemem.

Windykacja polubowna

Zanim podejmiesz kroki prawne w celu uzyskania swojej należności, spróbuj skontaktować się z kontrahentem i załatwić sprawę w sposób polubowny. Może uda Ci się nakłonić go do zawarcia ugody. Jeśli Twoje usiłowania okażą się płonne, zawsze możesz poinformować dłużnika o możliwych konsekwencjach uchylania się od płatności.

Windykacja sądowo-egzekucyjna

Gdy wspomniane powyżej środki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, potrzebna Ci będzie obsługa prawna danej sprawy, która umożliwi wyegzekwowanie od dłużnika pożądanych należności.

W procesie windykacji sądowo-egzekucyjnej ubiegamy się o uzyskanie prawomocnego wyroku sądu, który umożliwi zwrócenie się do komornika sądowego i ostateczne wyegzekwowanie należności od dłużnika. 

Jako środki uzyskania zaległości pieniężnej stosuje się tutaj następujące mechanizmy prawne:

- pozew,
- wezwanie do zapłaty, 
- tytuł egzekucyjny, 
- skierowanie do komornika. 

W procesie windykacji sądowo-egzekucyjnej składamy pozew do sądu znajdującego się w miejscu zamieszkania wierzyciela, siedziby wierzyciela lub sądu online. W przypadku gdy wierzyciel po orzeczeniu wyroku nadal uchyla się od spłacenenia zaległych należności, możemy skierować sprawę do kancelarii komorniczej. 

W razie windykacji sądowo-egzekucyjnej musimy liczyć się z podwyższonymi kosztami egzekwowania długu, co może się okazać nieopłacalne, jeśli zaległe należności są niewielkie.


Windykacja samodzielna

Prób wyegzekwowania długu możesz podjąć się również samodzielnie. Zarówno jeśli chodzi o polubowny kontakt z dłużnikiem, jak i na drodze sądowo-egzekucyjnej. Ten sposób windykacji należy jednak do bardzo czasochłonnych, wymagających ogromnego zaangażowania i przestrzegania kolejności działań. Do Twoich obowiązków należeć będzie wtedy również utrzymywanie regularnego kontaktu z dłużnikiem.

Więcej informacji: pointoffice.pl - usługi doradztwa prawnego i kompleksowej obsługi prawnej

prawo doradztwo prawne obsluga prawna