Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo administracyjne >> Jakie formy przybiera korupcja gospodarcza?

Jakie formy przybiera korupcja gospodarcza?

Jakie formy przybiera korupcja gospodarcza?
17:07 09/07/2019

Korupcja w sektorze prywatnym jest zjawiskiem dość powszechnym. Jakie formy przybiera i co za nią grozi?

Korupcję można by określić jako wszelkie akty przekupstwa, które wpływają na funkcjonowanie różnego rodzaju działalności gospodarczych. Akty te przybierają rozmaite formy – czasem są wyraźnym pogwałceniem prawa, innym znów razem nie mają jednoznacznej wymowy. Dlatego podczas postępowania sądowego tak ważne jest zwracanie uwagi na niuanse dzielące korupcję od mieszczącej się w granicach prawa dbałości o własny interes.

 

Jak definiuje się korupcję?

Korupcja jest dość pojemnym terminem. Jej szczegółową definicję znajdziemy w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz. 708). W świetle wspomnianej ustawy korupcja obejmuje „obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej”.

 

Różne formy korupcji gospodarczej

Narzędziem korupcji najczęściej są pieniądze, rzadziej różne formy świadczeń na korzyść strony korumpowanej, np.:

  • ułatwianie starań o pozyskanie kontraktów publicznych lub funduszy z państwowych źródeł,
  • umarzanie długów,
  • nabywanie udziałów spółek,
  • budowanie nieruchomości po atrakcyjnej cenie,
  • proponowanie wysokich stanowisk w strukturach firmy,
  • sponsorowanie wycieczek zagranicznych.

Wymienione działania są walutą, za którą strona korumpująca kupuje sobie określoną korzyść.

 

Co grozi za korupcję?

Korupcja dotyczy w głównej mierze osób pełniących funkcje kierownicze w firmach lub w innych jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność gospodarczą. Nie są od niej wolni również pracownicy zajmujący mniej eksponowane stanowiska. Za przyjmowanie pieniędzy lub jakichkolwiek innych korzyści w zamian za podejmowanie określonych działań, niezgodnych z literą prawa, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

łapówki korupcja gospodarcza korupcja