Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo karne >> Kradzież zawartości paczki - co robić?

Kradzież zawartości paczki - co robić?

Kradzież zawartości paczki - co robić?
08:38 02/06/2015

Zdarza się, że adresowana do nas paczka przychodzi uszkodzona lub pozbawiona zawartości. Co należy wówczas zrobić?

Weryfikacja zawartości paczki

Jeśli dostarczona do nas przez kuriera paczka przyszła uszkodzona, jej zawartość była niezgodna z wcześniejszymi ustaleniami, albo też zawartości tej w ogóle nie było (zawartość została skradziona), możemy po prostu odmówić przyjęcia takiej paczki. Zasada, by zawsze otwierać paczkę przy kurierze (i dokładnie ją oglądnąć), nie jest wcale zbędną ostrożnością - kurier staje się bowiem świadkiem, który może potwierdzić niewłaściwą zawartość, albo jej zniknięcie. On również - na prośbę niezadowolonego klienta - sporządza odpowiedni protokół (muszą się na nim znaleźć podpisy zarówno jego, jak i adresata).

Jeśli natychmiast zauważymy wady przesyłki, możemy domagać się odszkodowania. Gdy w paczce była rzecz zakupiona na przykład w jakimś sklepie internetowym, aż do chwili jej dostarczenia do nas odpowiada za nią sprzedawca - powinien on ubezpieczyć towar przed jego wysłaniem. Sprzedawca może ubiegać się o odszkodowanie zarówno na poczcie, jak również w firmie przewozowej, która miała za zadanie dostarczyć jego klientowi przesyłkę. Nie może się również uchylać od odpowiedzialności.

Odszkodowanie od firmy przewozowej bądź poczty oblicza się na podstawie prostego wzoru: koszt wysyłki paczki pomnożony przez 10. Jeśli zatem cena za przesyłkę to 15 złotych, odszkodowanie wyniesie 150 złotych. To niewiele, biorąc pod uwagę, że zwykle z paczek giną przedmioty o sporej wartości - dlatego zawsze trzeba pamiętać o ubezpieczeniu.

 

Gdy wszystko inne zawodzi

Usługi danej firmy mogą podlegać reklamacji - dopiero jeśli te metody zawiodą (złożyliśmy pisemną reklamację z opisem konkretnej sprawy, lecz wciąż walczymy o swoje i to dłużej niż przez okres 3 miesięcy), należy skierować sprawę do sądu.

Podejrzenie kradzieży (w przypadku, gdy inne metody zawodzą i gdy wewnątrz paczki znajdowało się coś cennego) można również zgłosić na policję.

kradzież paczki kradzież prawo karne