Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo pracy >> Monitorowanie pracowników: czy jest zgodne z prawem?

Monitorowanie pracowników: czy jest zgodne z prawem?

Monitorowanie pracowników: czy jest zgodne z prawem?
14:11 25/06/2019

Kontrolowanie pracowników jest niezbywalnym prawem pracodawcy. Jak daleko jednak może sięgać ta kontrola?

Monitoring pracowników jest tematem kontrowersyjnym, wywołującym różne reakcje. Obecnie dysponujemy tak zaawansowanymi środkami technicznymi, że monitoring (nie tylko w miejscach pracy) stał się zjawiskiem powszechnym. Z jednej strony prawo pracodawcy do kontrolowania wydajności pracowników jest nie do zakwestionowania, z drugiej – może ono naruszać prawo pracownika do prywatności. Gdzie leży granica między jednym a drugim? Na jak wiele może sobie pozwolić pracodawca?

 

Nowe rozporządzenie

Granice dopuszczalnej kontroli pracodawcy są przedmiotem burzliwych dyskusji w mediach. Jeszcze przed 25 maja 2018 r. żadne regulacje prawne nie uściślały dokładnie zasięgu dozwolonych czynności kontrolnych. Dopiero tego dnia wprowadzono w życie rozporządzenie, które radykalnie zmieniło dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tej pory zarówno monitoring wizyjny, jak i monitoring poczty elektronicznej pracowników został prawnie usankcjonowany.

 

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny w myśl nowych przepisów może być zastosowany tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania tajemnicy informacji. Każdy inny powód naraża pracodawcę na poważne konsekwencje. A więc przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z monitoringu w celu innym niż wymienione powyżej jest nielegalne.

 

Monitoring poczty elektronicznej

Nowe przepisy umożliwiają pracodawcy kontrolowanie wirtualnej korespondencji pracowników. Ale tylko w sytuacji, gdy kontroli tej przyświeca jeden cel: zapewnienie właściwej organizacji pracy w zakładzie. Chodzi o to, aby czas pracy został maksymalnie wykorzystany, a narzędzia pracy były używane do celów służbowych. Co ciekawe, pracodawca nie ma prawa czytać w całości e-maili o charakterze prywatnym, jeśli podczas kontroli znajdzie takie wiadomości w skrzynce służbowej pracownika. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zachodzi podejrzenie o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Jak więc widzimy, obecnie mamy dość precyzyjne przepisy, które regulują kwestię monitoringu. Można się spodziewać, że w przyszłości dojdą kolejne regulacje, które w jeszcze większym stopniu uściślą zakres dozwolonych czynności kontrolnych. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni trzymać rękę na pulsie, aby znać wszystkie swoje prawa i ograniczenia.

 

monitoring poczty elektroniczn monitoring wizyjny monitorowanie pracowników