Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Inne >> Nieuczciwe praktyki rynkowe a prawo

Nieuczciwe praktyki rynkowe a prawo

Nieuczciwe praktyki rynkowe a prawo
14:01 09/01/2018

Przed różnego rodzaju oszustwami i wyłudzeniami chroni konsumentów ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych. Każdy z nas powinien znać swoje prawa, aby w razie potrzeby umieć walczyć o swoje.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym weszła w życie 21 grudnia 2007 r. Zawiera ona nie tylko regulacje prawne dotyczące zwalczania takich działań. Mieszczą się w niej również przepisy mające na celu zapobieganie ich powstawaniu. Dlatego jeśli interes konsumenta (bądź interes publiczny) jest z przyczyny nieuczciwych praktyk rynkowych zagrożony, można przy wsparciu litery prawa przeciwstawić się niedozwolonym działaniom.

Zgodnie z ustawą wszelkie działania wchodzące w konflikt z dobrymi obyczajami, które ponadto wywierają zniekształcający wpływ na zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta, są zakazane. Przeciętnego konsumenta definiuje się jako osobę dostatecznie poinformowaną o zawieranej z przedsiębiorcą umowie, odznaczającą się cechami fizycznymi i umysłowymi umożliwiającymi podejmowanie racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji konsumenckich.

 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Pokrewnym aktem prawnym w stosunku do wyżej opisanego jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zawiera ona przepisy regulujące podobne obszary funkcjonowania gospodarczego, wyróżnia ponadto analogiczne sankcje związane z określonymi naruszeniami. Różnica między oboma tymi aktami prawnymi dotyczy głównie objętych ochroną podmiotów. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przynosi korzyść konkurującym ze sobą na rynku przedsiębiorcom, natomiast ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym chroni konsumentów.

 

Padłeś ofiarą nieuczciwej praktyki rynkowej?

Zostałeś oszukany? Zainwestowałeś pieniądze w coś, co wbrew realnym oczekiwaniom nie sprostało Twoim wymaganiom? Dzięki obu scharakteryzowanym powyżej aktom prawnym możesz dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Pomoże Ci w tym profesjonalna kancelaria adwokacka. Gdynia, Warszawa, Poznań czy Wrocław – to miasta, których mieszkańcy nie mogą narzekać na brak kompetentnych prawników.

nieuczciwe praktyki rynkowe