Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Odszkodowanie po wypadku samochodowym - o co możesz walczyć?

Odszkodowanie po wypadku samochodowym - o co możesz walczyć?

Odszkodowanie po wypadku samochodowym - o co możesz walczyć?
18:01 25/05/2017

Wypadki na drodze zdarzają się praktycznie każdego dnia, choć najczęściej nie dotyczą nas bezpośrednio. Nawet przy niewielkim uszczerbku na zdrowiu będzie nam przysługiwać prawo do odszkodowania. Firmy ubezpieczeniowe bardzo chętnie zaniżają wypłacane kwoty, gdyż nie znamy swoich praw.

Jest oczywiste, że dobry prawnik będzie w stanie wyciągnąć od ubezpieczyciela znacznie więcej pieniędzy, niż ten dobrowolnie zaoferuje. Dlatego właśnie należy znać swoje prawa – jeżeli już doznamy uszczerbku na zdrowiu, musimy wiedzieć, jakie odszkodowanie nam przysługuje. Często zdarza się bowiem, że nie otrzymamy pewnych świadczeń, ponieważ w ogóle nie będziemy wiedzieć, że możemy ich zażądać.

 

Za co możesz otrzymać odszkodowanie?

W kwestii odszkodowań bardzo ważne będzie rozróżnienie kilku pojęć. Zgłoszenie szkody i odszkodowanie to terminy, które odnoszą się do sytuacji, w których uszkodzeniu uległo mienie, jak np. samochód. Jeżeli szkoda dotyczy osoby, będziemy mówić roszczeniu, a wypłacona kwota będzie świadczeniem.

To, jakie świadczenia nam przysługują, jasno określone jest przez literę prawa. Oto wszystkie kategorie roszczeń, które przysługują nam jako poszkodowanym:

  • art. 444 § 1 k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. 
  • art. 445  § 1 k.c. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
  • art. 361  § 2 k.c. Obejmuje zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku, w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które mógłby osiągnąć, gdyby krzywdy mu nie wyrządzono.
  • art. 444  § 2 k.c.  Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
  • art. 447 k.c. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Jeżeli zostałeś ranny w wypadku, jednak nie spowodowało to trwałego uszczerbku na twoim zdrowiu, możesz ubiegać o się dwa pierwsze świadczenia – kolejne dotyczą już osób, które w wyniku wypadku trwale utraciły zdrowie, sprawność lub zdolność do pracy.

Źródło: kancelariaea.pl

ubezpieczenie oc wypadek samochodowy odszkodowanie