Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Odszkodowanie za słupy energetyczne

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Odszkodowanie za słupy energetyczne
12:40 23/05/2016

Czym jest służebność przesyłu, co zrobić gdy na mojej działce stoją słupy energetyczne? Jakie mam prawa i co mogę uzyskać? Odpowiedzi na te pytania udzieli Fundacja Pomocy Poszkodowanym Excambium.


Kto może się ubiegać?

Na wielu gruntach należących do osób prywatnych znajdują się słupy energetyczne bądź inne urządzenia przesyłowe (takie jak rurociągi). Właściciele tych gruntów najczęściej nie uzyskują żadnego wynagrodzenia lub innej rekompensaty za zajęcie terenu. Do tego często ponoszą dodatkowe koszty lub straty, związane np. z trudnościami w prowadzeniu gospodarki rolnej czy koniecznością umożliwienia dostępu do urządzeń przesyłowych.

 

Co mi przysługuje?

Osoby, na których ziemi stoją urządzenia przesyłowe, mają prawo do wynagrodzenia z tego tytułu, a także do odszkodowania za dotychczasowe bezumowne zajmowanie gruntu. Co istotne, jeśli urządzenia zostały zbudowane po 1989, obecny właściciel takiej infrastruktury nie może powołać się na zasiedzenie – jego 30-letni termin bowiem jeszcze nie upłynął.
Wysokość należnego odszkodowania jest zróżnicowana i zależy głównie od wartości gruntu, jednak często sięga wielu tysięcy złotych. Zdecydowanie więc warto dochodzić swoich praw.

 

Urządzenia przesyłowe postawione przed 1989

Niejasna sytuacja prawna, a także najnowsze, niekorzystne dla właścicieli gruntów orzecznictwo Sądu Najwyższego powodują, że nie rekomendujemy dochodzenia roszczeń dotyczących urządzeń zbudowanych przed 1989 rokiem - chyba że w pewnych wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy grunt został po roku 1989 nabyty od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Kancelaria Excambium rozpatruje jednak wszystkie nadesłane zgłoszenia i na życzenie klientów prowadzi również takie sprawy, w których zachodzi ryzyko stwierdzenia przez sąd przedawnienia roszczeń.

 

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

W przypadku dokonywanych obecnie przez zakłady energetyczne czy wodociągowe inwestycji, opłaca się wynająć specjalistę do prowadzenia rokowań i negocjacji w celu uzyskania korzystnych warunków ustanowienia służebności przesyłu. Osoby fizyczne zazwyczaj ufają w rzetelność umów spisanych przez adwokatów firm stawiających na ich ziemiach urządzania przesyłowe. Bardzo często jednak odszkodowania w nich ujęte są mocno zaniżone.
Kancelaria Excambium oferuje szeroko pojętą pomoc prawną i doradztwo w tym zakresie.

 

Zapraszamy do współpracy

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Excambium reprezentuje klientów, na których ziemi znajdują się urządzenia przesyłowe, pomagając im w uzyskaniu należnych świadczeń. Pomagamy również przy zawieraniu umów służebności przesyłu dotyczących nowo budowanych instalacji. Tak jak i w innych sprawach, prowadzimy postępowanie zarówno na etapie polubownym, jak i przed sądem.
Jeśli podejrzewasz, że przez twoje lub twojej rodziny nieruchomości przebiegają urządzania przesyłowe, za które mógłbyś dochodzić odszkodowania to gorąco zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci w zweryfikowaniu twoich roszczeń.
Zapraszamy do kontaktu: Fundacja Pomocy Poszkodowanym Excambium, ul. księcia Warcisława I 27a lok. 6, Szczecin 71-667.

odszkodowania ubezpieczenia