Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Podatki >> Podatek dochodowy od osób fizycznych – kiedy jest pobierany?

Podatek dochodowy od osób fizycznych – kiedy jest pobierany?

Podatek dochodowy od osób fizycznych – kiedy jest pobierany?
16:38 26/02/2019

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest najpopularniejszym i najczęściej nakładanym podatkiem w Polsce. Zasady jego nakładania reguluje ustawa z 1991 roku, która zawiera dokładne wytyczne dotyczące sposobu jego pobierania i wysokości. Dowiedz się, czy dotyczy też ciebie.

Kogo dotyczy podatek dochodowy?

Podatek obejmuje osoby:

  • które nie mają osobowości prawnej, i które zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polski (bez względu na źródło dochodów),
  • które co najmniej 183 dni przebywają na terenie kraju lub prowadzą na jego terytorium działalność gospodarczą.
  • które pracują w ramach umowy o pracę lub na mocy umów cywilnoprawnych,
  • należące do spółek cywilnych,
  • osoby pozostające w związku małżeńskim (małżonkowie w specjalnych wypadkach mogą rozliczać się z podatku wspólnie [patrz: iloraz małżeński]).

 

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyliczana na podstawie wysokości dochodów podatnika, czyli przychodu pomniejszonego o wysokość kosztów. Zależna jest również – w przypadku przedsiębiorców – od wybranego przez podatnika sposobu rozliczenia. Podatku dochodowego nie trzeba płacić, jeżeli dochody są niższe od tak zwanej kwoty wolnej od podatku. Powyżej tej kwoty wynoszą 18%. Jeżeli łączny roczny dochód przekroczy 85 528 zł, podatek wynosi już 32%. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się też na podatek liniowy i wtedy wynosi on 19% bez względu na zmiany i wysokość zarobków.

 

Obowiązkiem podatnika jest raz na rok złożyć deklarację, na podstawie której wylicza się ewentualne nadpłaty i niedopłaty. Dodatkowo raz na miesiąc lub kwartał należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy – w przypadku osób zatrudnionych zajmuje się tym pracodawca, przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym sami.

 

pit osób fizycznych pit podatek dochodowy