Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo pracy >> Prawo pracy przychylne dla kobiet w ciąży i młodych matek

Prawo pracy przychylne dla kobiet w ciąży i młodych matek

Prawo pracy przychylne dla kobiet w ciąży i młodych matek
16:56 26/02/2019

Prawna ochrona kobiet w ciąży i młodych matek ma za zadanie nie tylko ustrzec je przed zwolnieniem, ale i ułatwić im ogólne funkcjonowanie. Dzięki zabezpieczeniom prawnym kobiety ciężarne mogą być czynne zawodowo niemal do ostatniego stadium ciąży, oczywiście o ile pozwala im na to stan zdrowia.

Uprawnienia kobiet w ciąży

Prawo pracy przeiwduje dla kobiet w ciąży liczne przywileje. Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć pracownicy umowy w czasie trwania ciąży, chyba że istnieją uzasadnione przesłanki do zwolnienia w trybie dyscyplinarnym. Chronione w ten sposób są nie tylko kobiety zatrudnione w oparciu o umowę bezterminową. Jeżeli umowa na czas określony kończy się po 3 miesiącu ciąży, musi być przedłużona aż do dnia porodu.

Ważnym udogodnieniem dla kobiet w ciąży jest zakaz zatrudniania ich na godziny nadliczbowe oraz wymuszania na nich pracy w godzinach nocnych. Kobiety w ciąży powinny mieć zapewnione stałe miejsce pracy, co oznacza, że mogą odmówić wyjazdu do innego miasta w ramach delegacji bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.

 

Prawo dla młodych matek

Udogodnienia, które prawo pracy przewiduje dla młodych matek, mają ułatwić tym ostatnim łączenie pracy zawodowej z obowiązkami wyn. Najważniejszym przywilejem jest oczywiście urlop macierzyński, który rozpoczyna się w chwili przyjścia dziecka na świat, przy czym kobieta ma prawo odstąpić od swoich obowiązków służbowych nawet dwa tygodnie wcześniej. Pracownica nie może zrzec się urlopu macierzyńskiego, a przynajmniej przez pierwsze 8 tygodni po porodzie nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej.

Co więcej, młoda mama ma prawo do trzyletniego urlopu wychowawczego lub obniżenia wymiaru pracy do połowy etatu. Rodzicom wychowującym dziecko, które nie ukończyło jeszcze 14 lat, przysługują dwa dodatkowe dni na opiekę nad nim. Rodzic może też otrzymać zwolnienie od lekarza w razie choroby dziecka lub jego pobytu w szpitalu. Kobieta, która ma dzieci do 4 roku życia, nie może zostać wysłana w delegację ani pracować w godzinach nocnych.

 

urlop wychowawczy młode matki w pracy ciąża rozwiązanie umowy o pracę urlop macierzyński