Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Prawo spadkowe – co powinieneś o nim wiedzieć?

Prawo spadkowe – co powinieneś o nim wiedzieć?

Prawo spadkowe – co powinieneś o nim wiedzieć?
17:13 26/02/2019

Spadek pociąga za sobą prawa i obowiązki majątkowe, które w chwili śmierci spadkodawcy przechodzą na kilka spokrewnionych z nim osób. Otrzymanie spadku najczęściej następuje automatycznie, ale w niektórych przypadkach jest to bardziej skomplikowane.

Kto i co dziedziczy?

Spadkobiorcą może być nie tylko osoba fizyczna, ale także instytucja czy firma, pod warunkiem, że będzie figurowała w testamencie zmarłego. Jeżeli jednak ten nie pozostawił po sobie testamentu, prawo do dziedziczenia w pierwszej kolejności ma małżonek oraz dzieci, wnuki i prawnuki. Na spadek mogą liczyć także rodzice, rodzeństwo oraz ich dzieci, a także pasierbowie i dziadkowie. Porządku dziedziczenia strzeże ustawa i Kodeks Cywilny. Jeżeli żadna z wymienionych osób nie może bądź nie chce przyjąć spadku, może przejąć go gmina, w której ostatnio mieszkał zmarły. Jego aktywa i zobowiązania mogą stać się również częścią Skarbu Państwa.

Przedmiotem dziedziczenia są najczęściej pozostawione nieruchomości i ruchomości, aktywa, obligacje, lokaty oraz wszystkie prywatne rzeczy zmarłego. W skład tego spisu nie wchodzi jednak wynagrodzenie, alimenty i inne świadczenia. Niestety często zdarza się tak, że wraz z majątkiem dziedziczy się także długi zmarłego. Ale od tego można odstąpić.

 

W jakich sytuacjach można zrezygnować ze spadku?

Spadkobierca, zarówno ten wymieniony w testamencie, jak również ten, który otrzymuje spadek automatycznie, może zrezygnować z przyjęcia spadku. Do tego dochodzi z różnych powodów, z których najważniejszym jest chyba poważne zadłużenie majątku. Odrzucenie spadku jest równoznaczne ze złożeniem go w ręce kolejnego pokolenia. Nie można zrzec się spadku na czyjąś korzyść, a samo odrzucenie powinno być udokumentowane w Akcie Notarialnym.

Na odrzucenie spadku masz zaledwie 6 miesięcy od chwili otrzymania informacji, że jesteś spadkobiercą, czyli najczęściej od chwili śmierci spadkodawcy. Jeżeli tego nie zrobisz, majątek automatycznie stanie się twoją własnością.

 

wola zmarłego testament dziedziczenie spadek prawo spadkowe