Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo administracyjne >> Rejestracja samochodu krok po kroku

Rejestracja samochodu krok po kroku

Rejestracja samochodu krok po kroku
16:56 26/02/2019

Rejestracja samochodu jest konieczna, aby pojazd został dopuszczony do ruchu drogowego. Dowiedz się, gdzie to zrobić, jakie formalności należy załatwić i jak przebiega cały proces.

Rejestracja samochodu

Na zarejestrowanie samochodu właściciel ma około 30 dni od momentu zakupu. Rejestracja dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji lub – w większych miastach zwłaszcza – w innym przeznaczonym do tego celu urzędzie. Zanim samochód zostanie zarejestrowany, wnioskodawca otrzyma czasowe dopuszczenie pojazdu do ruchu, dzięki czemu może z niego korzystać jeszcze przed dopełnieniem wszystkich formalności. Wyrobienie nowego dowodu najczęściej trwa 30 dni, czasami zdarza się, że czas ten może zostać wydłużony o kolejne dwa tygodnie.

 

Wymagane dokumenty

Najważniejszym dokumentem, bez którego rejestracja się nie uda, jest dowód własności pojazdu. Może nim być oryginał lub poświadczona notarialnie kopia umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny. Za dowód uznaje się także fakturę VAT lub prawomocne orzeczenie sądowe otrzymania samochodu, na przykład w wyniku otrzymania spadku.

Należy ponadto okazać poprzedni dowód rejestracyjny (wraz ze starymi tablicami rejestracyjnymi) oraz kartę pojazdu, oczywiście jeżeli zostały wydane, to znaczy jeżeli zakupiony samochód był używany. Warto mieć przy sobie polisę ubezpieczenia OC lub oświadczenie, że się ją w najbliższej przyszłości wykupi. Oczywiście niezbędny jest również dowód osobisty lub paszport oraz dowód wcześniejszego uiszczenia wszystkich wymaganych opłat.

 

Opłaty

Rejestracja samochodu nie jest darmowa. Na całościowy koszt rejestracji składają się opłaty za: tablice rejestracyjne (które najczęściej kosztują 80 zł), dowód rejestracyjny (54 zł), pozwolenie czasowego użytkowania samochodu (13,5 zł), nalepki kontrolne i legalizacyjne (30 zł) oraz opłata ewidencyjna. Łącznie koszt zarejestrowania samochodu wynosi 180 zł i 50 gr.

Cena ta wzrasta o 1000 zł, jeżeli chcemy mieć unikalne tablice rejestracyjne, np. z imieniem bądź jakimś wyjątkowym układem cyfr.

 

 

dokumenty rejestracyjne samochód rejestracja samochodu