Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Podatki >> Rezygnacja ze zwolnienia z VAT

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT
02:07 02/12/2015

Przedsiębiorstwa handlowe, które mają prawo do uzyskania zwolnienia z podatku VAT powinny rozważyć wszystkie „za” i „przeciw” zanim podejmą decyzję o skorzystaniu z tego prawa.

 Przypomnijmy, że prawo do zwolnienia z podatku VAT mają firmy, które w danym roku nie przekroczyły obrotu sprzedaży w wysokości 150 000 złotych oraz nie należą do kilku wykluczonych branż.

Jak zrezygnować?

Jeśli dany podatnik zdecydował się na rezygnację ze zwolnienia z VAT musi zawiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy na druku VAT-R. Jest to dokument rejestracyjny w zakresie opłacanego podatku od sprzedanych towarów lub usług. Do podjęcia tej decyzji duży wpływ będzie miał charakter działalności jaką podatnik prowadzi. Oczywistym jest, że skorzystanie z prawa do zwolnienia z podatku VAT pozwala zaoszczędzić czas dzięki uniknięciu kilku obowiązków. Jednym z nich jest brak konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji, a także rozliczenia podatku, który umożliwia program do faktur bez vat, w odstępach miesięcznych lub kwartalnych, na specjalnych deklaracjach podatkowych. Minusem zwolnienia z podatku VAT będzie jednak brak prawa do odliczenia naliczonego podatku od sprzedanych towarów i usług przez dane przedsiębiorstwo.

Dla kogo korzystna?

Rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT może okazać się korzystna dla tych podatników, którzy mają w dalszym lub bliższym planie rozpoczęcie sporej inwestycji, w związku z którą zyskają prawo do odliczenia VAT naliczonego. Innym przypadkiem gdy rezygnacja będzie korzystna jest sytuacja, w której podatnik sprzedaje swoje towary lub usługi innym czynnym podatnikom VAT.

Powrót do zwolnienia z VAT

Jeśli już skorzystaliśmy z możliwości rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT mamy prawo do powrotu do zwolnienia z tego podatku. Art. 113 ust. 11 ustawy o VAT reguluje czas, w którym można tego dokonać. Nie może się to odbyć wcześniej niż po roku. Rok ten jest liczony od końca roku, w którym podatnik stracił prawo do zwolnienia albo sam z niego zrezygnował. Ten zapis obowiązuje też osoby fizyczne, które przez zamknięciem swojej działalności gospodarczej utraciły lub zrezygnowały z prawa do zwolnienia a później powróciły do wykonywania czynności opodatkowanych.  

faktury vat mega-tech program do faktur bez vat