Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Inne >> Rozprawa w sądzie: jak przebiega i czego możemy się spodziewać?

Rozprawa w sądzie: jak przebiega i czego możemy się spodziewać?

Rozprawa w sądzie: jak przebiega i czego możemy się spodziewać?
17:13 26/02/2019

Pierwszy raz na sali sądowej? Niezależnie od tego, jaka jest nasza rola w sprawie, sytuacja ta może być dość stresująca. O wiele pewniej będziemy się czuli, wiedząc, czego spodziewać się w tym miejscu i jak należy się zachowywać.

Wizyta w sądzie nie należy raczej do najprzyjemniejszych. W końcu nie bez powodu musimy się w nim stawić, a przyczyny, z powodu których to robimy, z założenia są problematyczne. Stresuje nas powaga sali sądowej i obowiązująca tam specyficzna etykieta. Jeśli po raz pierwszy mamy wziąć udział w rozprawie sądowej, możemy czuć się w tej nowej sytuacji niepewnie. Powaga powagą, ale nadmierne podenerwowanie nikomu przecież nie służy. Dlatego zanim wejdziemy na salę rozpraw, dowiedzmy się, czego należy się spodziewać.

Po wkroczeniu do budynku, w którym mieści się sąd, zostaniemy skontrolowani przez strażnika. Taka kontrola przypomina bliższą być może naszemu doświadczeniu procedurę przejścia przez bramki na lotnisku. Chodzi o to, aby do środka nie dostał się nikt uzbrojony. Po obowiązkowej rewizji możemy udać się przed salę rozpraw. Od początku powinniśmy mieć ze sobą dowód osobisty oraz wezwanie na rozprawę, na którym widnieje sygnatura naszej sprawy oraz godzina i numer sali, w której proces ma się odbyć. Legitymując się tymi dokumentami, zostaniemy bez problemu pokierowani we właściwe miejsce. Przed drzwiami każdej sali wisi wokanda, czyli spis spraw sądowych ułożony według kolejności ich rozpatrywania w danym dniu. Wśród nich znajdziemy również tę, w której bierzemy udział, z wyszczególnieniem wszystkich ważnych informacji. Pozostaje nam więc usadowić się pod właściwymi drzwiami i cierpliwie czekać, aż zostaniemy wezwani do środka.

I tu ważna uwaga – nawet jeśli wybiła już godzina interesującej nas rozprawy, a w dalszym ciągu czekamy na korytarzu, sami nie wchodzimy na salę, by upewnić się, czy przypadkiem czegoś nie przegapiliśmy. Widocznie poprzednia rozprawa jeszcze się nie skończyła. Gdy nadejdzie nasz czas, w drzwiach pojawi się protokolant i wezwie strony do środka.

Po wejściu na salę rozpraw strony zajmują odpowiednie miejsca. Po prawej ręce sędziego siada powództwo, po lewej strona pozwana/oskarżona. Na sali rozpraw niezbędny jest nam dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający naszą tożsamość. Dalej pozostaje nam dostosować się do tego, co mówi sędzia. Po sprawdzeniu obecności każda ze stron wyraża ustnie swoje stanowisko w sprawie, przedstawiane są żądania poszczególnych osób oraz prezentacja dowodów. Po wszystkim uczestnicy wychodzą z sali rozpraw, aby gremium sędziowskie mogło się naradzić. Następnie zostają ponownie wezwani i poinformowani o brzmieniu wyroku, a także o przysługujących możliwościach odwołania/zaskarżenia go.

 

Sądowa etykieta

Sprawy sądowe, niezależnie od tego, czy mają charakter cywilny, czy też karny, czy odbywają się w sądzie rejonowym, czy w okręgowym itd., wymuszają na uczestnikach konieczność przybrania właściwej postawy. Przede wszystkim w sądzie należy prezentować się poważnie. Dotyczy to zarówno ubioru, w jakim mamy zamiar się pojawić, jak i sposobu wysławiania się. Pamiętajmy, że za nieodpowiednie zachowanie (np. za ubliżenie sędziemu) możemy zostać ukarani. Na pytania odpowiadamy w sposób jasny i wyważony. Zwykle jest to bardzo trudne, jeśli w grę wchodzą duże emocje, jesteśmy jednak w miejscu, w którym należy trzymać je na wodzy, a przynajmniej nikogo nie obrażać. Niedopuszczalne jest również stawienie się przybycie na rozprawę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W sytuacji zaś wypadków losowych, które uniemożliwiłyby nam przybycie na oznaczoną godzinę, musimy czym prędzej powiadomić o tym sekretariat właściwego sądu, w przeciwnym razie zostanie nałożona na nas kara grzywny za niestawiennictwo.

Pamiętajmy ponadto, że w sądzie należy wyglądać schludnie i poważnie. Krótkie spodenki, rozchełstane poły koszul, wydekoltowane bluzki, gołe brzuchy i kuse sukienki, odsłaniające w całości nogi, są przejawem braku szacunku wobec instytucji, jaką jest sąd.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

Skład urzędników jest różny w zależności od charakteru rozprawy sądowej. Przykładowo w sprawach rozwodowych uczestniczy jeden sędzia, protokolant oraz dwóch ławników.

W czasie postępowania ważna jest postawa stojąca. Należy stać, gdy sąd zwraca się do nas i gdy odpowiadamy. Stoimy także wtedy, gdy jest ogłaszany wyrok.

Do sędziego zwracamy się zawsze słowami: „Wysoki Sądzie”.

Na sali sądowej nie mają na ogół prawa przebywać osoby niepełnoletnie, chyba że sąd w danej sprawie postanowi inaczej.

 

sprawa w sądzie sądowa etykieta sąd proces rozprawa sądowa