Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo pracy >> Taksa notarialna - koszty wynagrodzenia notariusza

Taksa notarialna - koszty wynagrodzenia notariusza

Taksa notarialna - koszty wynagrodzenia notariusza
18:04 17/07/2018

Kiedy następuje sytuacja, w której trzeba udać się do notariusza, naturalne jest to, że zastanawiamy się, ile zapłacimy za taką wizytę. Wielkość taksy notarialnej jest uzależniona od pewnych czynników. Ile więc wynosi? O tym można przeczytać poniżej.

Z wizytą u notariusza

Maksymalna cena, jaką zapłacimy za pracę notariusza, to taksa notarialna. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gdziekolwiek nie pójdziemy i z jakichkolwiek usług nie skorzystamy, cena będzie dyktowana dowolnie przez usługodawcę, a my możemy na nią przystać lub nie. U notariusza jest nieco inaczej.

Taksa notarialna nie jest wprawdzie odgórnie ustalona i jej wartość może się wahać, ale według pewnych założeń przyjmuje ona maksymalną wartość, uzależnioną od wartości przedmiotu czynności notarialnej. I tak jako podstawę określenia maksymalnej stawki taksy notarialnej przy umowie zamiany uważa się najwyższą wartość zamienianego przedmiotu umowy, przy licytacjach i przetargach bierze się pod uwagę cenę rzeczy uzyskanej w wyniku licytacji czy przetargu, przy działach zwraca się uwagę na ogólną wartość majątku podlegającego działowi itd. Należy przy tym pamiętać, że przy obliczaniu wartości przedmiotu nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

Przy obliczaniu taksy notarialnej bierze się pod uwagę także takie czynniki jak: podatek PCC, ilość wypisów (przy czym oryginał zostaje u notariusza), ilość stron wypisu i oczywiście typ stawki notarialnej. Na tym jednak nie koniec.

Powszechnie wiadomo, że czynności notarialnych dokonuje się tylko i wyłącznie w kancelarii. Są jednak szczególne przypadki, kiedy notariusz wykonuje swoją pracę poza kancelarią – i to również jest podstawą do tego, by koszty taksy notarialnej wzrosły. Zależy to nawet od pory sporządzania aktu notarialnego (cena wzrasta w godzinach nocnych w dni robocze oraz w dni wolne od pracy).

Wszystkie wyznaczniki do obliczenia taksy notarialnej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 272). Innym dokumentem, który stanowi podstawę prawną do obliczeni taksy, jest art. 1, 3 i 5 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398).

 

Kiedy w ogóle trzeba odwiedzić notariusza?

Na co dzień spotykamy się z ogromną ilością sytuacji, w których kontakt z notariuszem jest absolutnie nieodzowny. Właściwie każda czynność prawna musi być potwierdzona notarialnie – gdyby tak się nie stało, jest ona w świetle prawa nieważna. Dowodem tego, że taka czynność ma rację bytu, jest sporządzony specjalnie akt notarialny. Nie sposób oczywiście wymienić wszystkich czynności, które muszą być potwierdzone przez notariusza. Poniżej podajemy tylko kilka przykładów.

Zgodnie z odpowiednimi artykułami konkretnych zbiorów przepisów oraz ustaw, konsultacja z notariuszem jest konieczna m. in. podczas zawierania umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, umowy spółki komandytowej, umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania czy umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.

wynagrodzenie notariusza taksa notarialna