Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Umowa przedmałżeńska – co można w niej zapisać?

Umowa przedmałżeńska – co można w niej zapisać?

Umowa przedmałżeńska – co można w niej zapisać?
19:02 28/06/2018

Gdy przychodzi moment zawarcia małżeństwa, trzeba liczyć się z formalnościami, które należy dopełnić jeszcze zanim stanie się na ślubnym kobiercu. Jedną z takich formalności jest podpisanie umowy przedmałżeńskiej. Przed złożeniem podpisu warto wiedzieć, co właściwie powinno się w niej znaleźć.

Rodzaje umów majątkowych małżeńskich

Istnieją cztery rodzaje umów majątkowych małżeńskich i każda z nich określa, jak w świetle prawa wyglądają stosunki finansowe obojga małżonków. Umowa, która wprowadza rozdzielność majątkową bądź rozdzielność z wyrównaniem dorobków, to umowa wyłączająca wspólność majątkową. Istnieje też umowa rozszerzająca wspólność majątkową, a także umowa ograniczająca wspólność majątkową. Innym rodzajem intercyzy jest umowa przywracająca wspólność ustawową.

Choć intercyza kojarzy się wyłącznie z dokumentem podpisywanym przed ślubem, to można ją też zawrzeć po ślubie. W podjęciu decyzji o podpisaniu właściwej umowy przedmałżeńskiej może pomóc Kancelaria EA.

 

Kiedy warto sporządzić dokument?

Odgórne założenie jest takie, że gdy dwie osoby wstępują w związek małżeński, automatycznie zaczynają dzielić ze sobą majątek. Z różnych powodów stosuje się rozdzielność majątkową, którą gwarantuje właśnie intercyza. Chociaż w amerykańskich filmach najczęstszym powodem podpisania umowy przedmałżeńskiej jest obawa przed szczerymi intencjami przyszłego małżonka, to w praktyce głównym powodem jest chęć zabezpieczenia swojego majątku na wypadek problemów finansowych jednej ze stron.

 

Co zawiera intercyza?

W treści umowy majątkowej małżeńskiej należy zawrzeć kilka istotnych informacji i upewnić się, że w pełni oddaje ona kwestię podziału majątkowego małżonków, ponieważ w innym wypadku będzie nieważna. Treść musi więc określać, jaki to rodzaj umowy, bo to determinuje dokument jako całość.

To, bez czego intercyza jest nieważna, to oczywiście podpisy obojga przyszłych małżonków. Swój podpis na dokumencie (oraz pieczątkę) musi złożyć również notariusz, którego zadaniem jest dopilnować, żeby wszystko zostało napisane jak należy. W treści intercyzy notariusz powołuje się na poszczególne artykuły Kodeksu rodzinnego, w którym zostało jasno przedstawione, jak w świetle prawa zostaje podzielony majątek każdego z małżonków.

Choć intercyza daje wiele możliwości, to należy pamiętać, że wiążą się z nią pewne ograniczenia. Podstawowe jest takie, że umowa nie działa wstecz, a więc wszelkie zobowiązania podjęte przed jej podpisaniem wciąż ciążą na obojgu małżonków.

Z założenia intercyza obowiązuje parę od momentu zawarcia małżeństwa (bądź podpisania dokumentu, jeśli była zawierana już po ślubie), aż do końca trwania małżeństwa, ale jeśli obie strony postanowią w jakiś sposób zmienić ten dokument (poszerzyć bądź ograniczyć), to mogą oczywiście to zrobić. Pod warunkiem, że podejmują taką decyzję dobrowolnie.

umowa przedmałżeńska porady