Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Wyłudzanie odszkodowań od Ubezpieczycieli

Wyłudzanie odszkodowań od Ubezpieczycieli

Wyłudzanie odszkodowań od Ubezpieczycieli
17:05 04/11/2016

Poznaj popularne sposoby wyłudzania odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych i reaguj, gdy zaobserwujesz tego typu oszustwo.

Wielokrotnie poszkodowani skarżą się na przewlekanie procesu likwidacji szkód przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz na obowiązek przekazywania obszernej dokumentacji związanej z wypadkiem. Oczywiście przyczyną skarg często bywają również odmowy wypłaty odszkodowania. Osoby poszkodowane, nieraz ofiary ciężkich wypadków, w wyniku których doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu czy straciły swoje dobra materialne, czują się zbywane i ignorowane przez ubezpieczycieli, co rodzi zrozumiałą frustrację.

W wielu przypadkach rzeczywiście taka procedura likwidacji szkód ma na celu zmniejszenie kwoty odszkodowania lub jest efektem rutynowej pracy likwidatorów, którzy przez wzgląd na ogrom pracy lub brak indywidualnego podejścia do problemów konkretnego poszkodowanego nie poświęcają mu zbyt wiele uwagi.

Warto jednak mieć na uwadze, że te „bezduszne” procedury firmy ubezpieczeniowe stworzyły między innymi po to, aby chronić się przed wyłudzeniami odszkodowań. Jest to dość częsty proceder, który przybiera wiele form.

 

Zniszczony samochód

Najpopularniejszym sposobem wyłudzenia jest świadome wyrządzenie szkody. I tak na przykład często można spotkać się z upozorowanymi wypadkami pojazdów, po których z tytułu ubezpieczenia autocasco należne byłoby odszkodowanie za  tzw. szkodę całkowitą. W przypadku gdy auto nadaje się już do złomowania, można nie tylko na nim zarobić, ale pozbyć się również problemu związanego z jego utylizacją.

 

Zmyślone miejsce wypadku

Chęć szybkiego wzbogacenia się czasami jest nawet silniejsza niż ból po wypadku. Znane są przypadki osób, które ucierpiały w niefortunnym zdarzeniu z własnej winy, np. przy remoncie w domu, ale były na tyle zdeterminowane, aby znaleźć "ubezpieczone" (fałszywe) miejsce wypadku. Takimi miejscami są drogi, chodniki, środki transportu publicznego czy tereny hipermarketów. Objęte są one najczęściej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Wystarczy, że oszust znajdzie odpowiednie miejsce, w którym mogłoby dojść do wypadku – nieoznakowaną mokrą podłogę, ubytek w chodniku, schody bez poręczy itd. – by ubiegać się o odszkodowanie.

 

Grupy zorganizowane

Najwięksi oszuści fingują całe wypadki. Opierają swoje działania nie na faktycznych zdarzeniach, ale fałszują dokumentację medyczną, notatki policyjne i całą resztę wymaganych zwykle przy likwidacji szkody dokumentów. Najczęściej takim procederem parają się już grupy bardziej zorganizowane, które mają dostęp do odpowiednich dokumentów czy instytucji, a także wiedzę o tym, jak "od kuchni" wygląda proces likwidacji szkód.

 

"Oni kradną więcej"

Pomysłów i sposobów na wyłudzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczyciela jest prawdopodobnie tyle, co samych oszustów. Warto przy okazji zauważyć, że często takie osoby w mniemaniu zarówno swoim, jak i swoich znajomych czy bliskich czują się usprawiedliwione moralnie. Okradnie towarzystw ubezpieczeniowych jako wielkich bezdusznych korporacji, które przez wzgląd na swój aparat biurokratyczny niejednokrotnie utrudniają, a nawet nieraz uniemożliwiają uzyskanie odszkodowania osobom naprawdę do tego uprawnionym, wielu ludziom może wydawać się czymś akceptowalnym.

 

Odpowiedzialnośc karna

Należy jednak pamiętać, że takie działania są przestępstwem, podlegającym kodeksowi karnemu, a grozi za nie nawet do 8 lat więzienia:

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 298. § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W razie wyroku skazującego poza pozbawieniem wolności należy spodziewać się również obowiązku naprawienia szkody oraz zapłaty grzywny i kosztów postępowania sądowego.


Wyłudzenie odszkodowania jest przestępstwem i zarówno ubezpieczyciele, jak i kancelarie zajmujące się dochodzeniem odszkodowań mają obowiązek zgłosić taką sprawę niezwłocznie po jej wykryciu.

 

odszkodowania ubezpieczenia