Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo administracyjne >> Zmiana właściciela domu – formalności

Zmiana właściciela domu – formalności

Zmiana właściciela domu – formalności
08:38 02/06/2015

Jeśli kupujemy, sprzedajemy, bądź przekazujemy komuś dom czy mieszkanie, musimy dopełnić szeregu niezbędnych formalności – jakich i dlaczego?

Zmiana właściciela a przepisy prawne

Kwestię zmiany właściciela jakiejś nieruchomości reguluje kodeks cywilny oraz zawarte w nim artykuły numer 157 oraz 158. Aby nieruchomość mogła zostać przez kogoś przejęta, konieczne jest porozumienie obu stron i umowa zawarta przez te strony – przy czym musi mieć ona formę aktu notarialnego. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że jeśli podobnej formy mieć nie będzie, całą umowę można uznać za nieważną. Nie wystarczy zatem podpisanie zwykłej umowy pomiędzy stronami.

 

Zmiana właściciela domu – konieczne formalności

Aby spełnić warunek sporządzenia aktu notarialnego, należy udać się do notariusza. Zawarcie takiej umowy nie jest jednak równoznaczne z zakończeniem wszystkich formalności. Musimy jeszcze:

1. Udać się do sądu rejonowego i złożyć w nim wniosek o zmianę wpisu do księgi wieczystej. Nowy właściciel ma obowiązek uczynienia tego bezzwłocznie – na mocy artykułu 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Oczywiście, zarówno wizyta u notariusza, jak i wystąpienie do sądu z wnioskiem o dokonanie zmian w księdze wieczystej nieruchomości jest płatne.

2. Jeśli zmiana właściciela jest wynikiem nie sprzedaży, a na przykład darowizny, zarówno obdarowany, jak i darczyńca będą musieli zapłacić odpowiedni podatek – jego wysokość uzależniona jest od grupy podatkowej, do jakiej zalicza się nabywca.

3. W ciągu 7 dni od chwili podpisania umowy, musimy podpisać nowe umowy z dostawcami mediów (prądu, gazu itp.) do naszej nieruchomości.

4. Jeśli nabyta została nieruchomość, której część gruntu wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej, musimy osobiście udać się do zarządu owej wspólnoty i poinformować o zmianie właściciela.

5. W przypadku, gdy nabywca kupił dom obciążony hipoteką, musi udać się (z odpowiednim zaświadczeniem o spłacie hipoteki, które musi mu wręczyć były właściciel) do Sądu Wieczystoksięgowego, by złożyć tam wniosek o wykreślenie z rejestru.

sprzedaż domu kupno domu zmiana właściciela domu