Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Podatki >> Zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane
08:38 02/06/2015

Od roku 2014 obowiązują nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. Z czym związane są zmiany i co oznaczają dla podatników?

Zmiany w prawie

Do końca 2013 roku obowiązywała ustawa z 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W dniu 27 września 2013 roku uchwalono nową ustawę - o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Zmiany zaczęły obowiązywać od początku 2014 roku i przyniosły ze sobą pewne podmiotowe i przedmiotowe ograniczenia.

Dotychczas z poniesionych na materiały budowlane wydatków można było odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych! To zawrotna suma, o którą wiele osób starało się w urzędzie skarbowym. Wnioski możemy składać nadal, jednak wrócona kwota będzie rekompensowała jedynie materiały, które zostały zakupione do 31 grudnia 2013 roku.

Oczywiście, później również będzie istniała taka możliwość, ale ze względu na zmianę ustawy, ułatwieniami i podobną pomocą pieniężną zostaną objęte jedynie osoby, które nie ukończyły 36 lat - i to tylko w sytuacji, gdy materiały budowlane zostały zakupione w celu budowy domu, bądź adaptacji budynku o charakterze niemieszkalnym do własnych celów mieszkaniowych.

 

Harmonogram składania wniosków

Wszystkie wydatki, które ponieśliśmy/poniesiemy na materiały budowlane, muszą zostać dokładnie udokumentowane. Będzie to później podstawą do składania odpowiedniego wniosku. Należy również sprawdzić, czy materiały, które kupiliśmy i o których zwrot się staramy, objęte zostały wykazem materiałów budowlanych, za które ów zwrot możemy w ogóle otrzymać.

Wniosek (druk VZM-1) zanosimy do urzędu skarbowego - dołączając do niego wszystkie zebrane faktury.

Harmonogram składania wniosków prezentuje się następująco:

- do dnia 31 grudnia 2015 roku dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 roku

- do dnia 31 grudnia 2016 roku dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 roku

- do dnia 31 grudnia 2017 roku dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 roku

- do dnia 31 grudnia 2018 roku dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 roku

budowa domu zwrot vat prawo budowlane