Zwrot towaru bez paragonu

Zwrot towaru bez paragonu
08:38 02/06/2015

Nie wszyscy klienci wiedzą, że sklepy nie mogą nie uznawać zwrotu towaru, który został u nich zakupiony - nawet wówczas, gdy nie posiadamy paragonu! Odmowa równa się naruszeniu interesów konsumentów.

Zwrot towaru a regulacje prawne

W ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, nie zawarto informacji sugerującej, że paragon jest niezbędny przy składaniu reklamacji i chęci oddania kupionego wcześniej towaru.

Aby można było uwzględnić reklamację, potrzebny jest oczywiście jakiś dowód zakupu – przy czym prawo nie wskazuje, iż musi to być paragon drukowany po transakcji w kasie fiskalnej danej firmy. Na podobnej zasadzie może zadziałać dowód w postaci świadków, wydruki z terminala, wyciąg z rachunku bankowego, czy potwierdzenie zawarcia umowy przesłane pocztą mejlową. Większość takich dowodów wynika z postępu technologicznego – każda transakcja pozostawia po sobie jakiś ślad i mamy prawo go wykorzystać jako dowód zakupu w procesie składania reklamacji.

 

Uprawnienia konsumenckie a rzeczywistość

Konsumenci mają dwa miesiące na zgłoszenie pracownikowi firmy, w której kupili jakiś towar, iż zauważyli, że jest on wadliwy/niezgodny z umową. Przy czym owe dwa miesiące liczone są od chwili, gdy ów wadę spostrzegli. Na to spostrzeżenie mają dokładnie 24 miesiące od chwili zakupu.

Częstokroć zdarza się jednak, że tu i ówdzie klienci informowani są o prawdziwej niezbędności paragonu do uwzględnienia ewentualnej reklamacji. Sprawy nie czyni prostszą fakt, że owe paragony drukowane są na łatwo ścieralnym papierze, który już po kilku miesiącach niemal uniemożliwia przeczytanie umieszczonego tam tekstu.

Co w sytuacji, gdy nasza reklamacja – właśnie z powodu braku paragonu lub jego nieczytelności – nie zostaje uwzględniona? Pierwszy krok to wysłanie do firmy pisma i powołanie się na artykuł 11 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku. Możemy również zwrócić się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie lub do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

reklamacja zwrot towaru prawo handlowe